ABAY

I
(Şəki)
ləzgi arvadı. – Bizim eşiyə abaylar gəlmişdi
II
(Qax)
xala. – Abay sizdədi?
III
(Çənbərək)
bacı. – Abay hare: ydir?
ABATDIDI
ABBA

Значение слова в других словарях