Lüğətlərdə axtarış.

Axtarışın nəticələri

OBASTAN VİKİ
Azərbaycan
Azərbaycan və ya rəsmi adı ilə Azərbaycan Respublikası — Şərqi Avropa və Qərbi Asiyanın sərhəddində yerləşən transkontinental ölkə. Azərbaycan Xəzər dənizi hövzəsinin qərbində, Cənubi Qafqazda yerləşir. Şimaldan Rusiya (Dağıstan), şimal-qərbdən Gürcüstan, qərbdən Ermənistan, cənub-qərbdən Türkiyə və cənubdan İran ilə həmsərhəddir. Azərbaycanın eksklavı olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ermənistanla şimal-şərqdə, İranla qərbdə və Türkiyə ilə şimal-qərbdən həmsərhəddir. Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi (Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ona bitişik 7 inzibati rayon) 1988–1994-cü illərdə Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş və burda heç bir ölkə tərəfindən tanınmayan qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası yaradılmışdır. Uzunsürən sülh danışıqları nəticəsiz qalmış və 2020-ci il 27 sentyabrda Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri tərəfindən əks-hücum əməliyyatı ilə torpaqların bir hissəsi azad edilmiş və 10 noyabr Bakı vaxtı ilə 01:00-da imzalanan üçtərəfli bəyanat ilə başa çatmışdır. 19 sentyabr 2023-cü ildə Qarabağ tam olaraq Azərbaycanın nəzarətinə keçmişdir. Dövlət sərhədləri cənubdan İranla 765 km, Türkiyə ilə 15, şimaldan Rusiya ilə 391 km, şimal-qərbdən Gürcüstan ilə 471 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir. Onun 825 km-i su sərhəddidir. Sahil xəttinin uzunluğu 713 km-dir.
Azərbaycan (qəzet, Azərbaycan)
"Azərbaycan" (az-əbcəd. آذربایجان‎) — Azərbaycanın rəsmi dövlət qəzeti. AXC hökuməti 1918-ci il iyulun 3-də "Azərbaycan Cümhuriyyəti hökumətinin əxbarı" adı altında öz rəsmi orqanının dərcinə başlamaq haqqında qərar verdi. "Azərbaycan" qəzetinin parlament orqanı kimi ilk nömrəsi 15 sentyabr 1918-ci il tarixində — Qafqaz İslam Ordusunun Bakını erməni-bolşevik işğalından azad etdiyi gün Gəncədə işıq üzü gördü. İlk redaktorlarından biri Üzeyir Hacıbəyli olub. Qəzet 1919-cu il dekabrın 28-nə qədər Üzeyir bəyin qardaşı Ceyhun bəy Hacıbəyli imzası ilə çıxıb. O dövrdə nəşrin ərsəyə gəlməsində Ceyhun bəy Hacıbəylinin əməyi və xidmətləri şəksizdir. Aprel işğalından Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra ölkədən köçmək məcburiyyətində qalan Ceyhun bəy Hacıbəyli öz mühacirlik həyatında da eyni adlı qəzet buraxmağa çalışmış və 1951-ci ildə buna Münxendə nail olmuşdu. "Azərbaycan" qəzeti ondan əvvəl təxminən yarım əsrə yaxın bir müddət ərzində milli ziyalıların ölkənin adını daşıyan mətbuat orqanı yaratmaq, qəzet çıxarmaq təşəbbüslərinin də davamı, məntiqi nəticəsi idi. 1891-ci ildə tanınmış Azərbaycan ziyalısı Cəlal Ünsizadənin baş redaktoru olduğu "Kəşkül" qəzeti bağlandıqdan sonra "Azərbaycan" adlı qəzet çıxarmaq üçün rəsmi olaraq Tiflisdə Baş Mətbuat İşləri İdarəsinə müraciət etmək arzusu da baş tutmamışdı.
Azərbaycan, Azərbaycan (film, 1970)
Azərbaycan, Azərbaycan qısametrajlı sənədli filmi rejissor Yalçın Əfəndiyev tərəfindən 1970-ci ildə çəkilmişdir. "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında istehsal edilmişdir. Kinopoema Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasının yarım əsrlik yubileyinə həsr olunmuşdur. Kinopoema Azərbaycanda Sovet hakimiyyətinin qurulmasının yarım əsrlik yubileyinə həsr olunmuşdur. Lirik formada çəkilmiş filmin əsas hissəsi Azərbaycan xalqının qədim tarixindən və zəngin mədəniyyətindən bəhs edir. Tamaşaçı bugünkü Azərbaycana, onun şəhərlərinə, kəndlərinə, təkrarolunmaz Mingəçevir SES-nə, Sumqayıt Kimya Zavodlarına, möcüzələr adası sayılan Neft Daşlarına səyahət edir. İlk kadrlar dünyanın 150-165 yaşlı sakinlərindən, bizim Azərbaycan ağsaqqallarından danışır. Sonra ekranda qaya daşları-ibtidai insan izləri tapılmış Azıx mağarasının çöküntüləri, layları canlanır. Filmdə Şərqin qapısı sayılan 3500 yaşlı Naxçıvandan, şeir, sənət ocağı qədim Gəncədən, Təbrizdən, yadlara baş əyməyən Bərdə, Ərdəbil, Şuşa qalası, elm mərkəzi Marağa və Şamaxıdan, oradakı nadir abidələrdən bəhs olunur. Ekranda igid Babəkin, Koroğlunun, sərkərdə və şair Şah İsmayıl Xətainin yadellilərə qarşı apardıqları qəhrəmanlıq mübarizəsindən söhbət gedir.
Azərbaycan Metrologiya İnstitutu (Azərbaycan)
Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan
Azərbaycan Milli Ensiklopediyası: Azərbaycan — Planlanan 25 cildlik Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının Azərbaycana dair xüsusi cildi. Bu cild Azərbaycanın təbiətini, əhalisini, iqlisadiyyatını, tarixini, elmini, incəsənətini və digər mühüm aspektlərini səciyyələndirən nəşrdir. Cildin hazırlanmasında respublikanın aparıcı alimləri, mədəniyyət və dövlət xadimləri iştirak etmişlər. “Azərbaycan” xüsusi cildi 2007-ci ildə xüsusi tərtibatla Almaniyanın "Sigloch" nəşriyyatında yüksək poliqrafik səviyyədə nəşr edilib. İlk nəşr funksionallıq və dizayn səviyyəsinə görə adi ensiklopediyadan fərqlənir. Bu nəşrdə Azərbaycan etnosunun təşəkkülü və inkişafı əks olunmuş, başqa ölkələrlə əlaqələrinə diqqət yetirilmiş, təbii və antropogen obyektlər ekoloji prinsip əsasında göstərilib. Ensiklopedik əsərdə Azərbaycan zəngin keçmişə malik, eyni zamanda möhtəşəm gələcəyini özü qurmağa qadir bir dövlət kimi təqdim olunur. Cəmiyyətin mənəvi-mədəni inkişaf tarixinin bir səhifəsi kimi, milli ideologiyanın möhkəmləndirilməsinə xidmət edən elmi əsər rus dilinə tərcümə edilərək rusdilli oxuculara da çatdırılmışdır. Azərbaycan Milli Ensiklopediyasının (AME) “Azərbaycan” (Azərbaycan və rus dillərində) xüsusi cildi (tirajı 25 min nüsxə olmaqla) kitabxana variantı nəşr edilmiş və təmənnasız olaraq respublikanın nazirlik, komitələrinin və digər təşkilatların kitabxanalarına, tədris müəssisələrinə paylanmışdır. AME-nin abunə variantının “Azərbaycan” cildi 2007-ci ildə nəşr edilib.
Azərbaycan Milli Mərkəzi (Azərbaycan)
Azərbaycan Milli Mərkəzi — Bakıda yaradılıb və fəaliyyət göstərən gizli təşkilat. Azərbaycan SSR Dövlət Siyasi İdarəsinin "Azərbaycan Milli Mərkəzinin işi" adı altında apardığı istintaq işinə görə, bu mərkəz sovet hakimiyyətini devirərək, müstəqil Azərbaycan Respublikası qurmaq məqsədilə 1924-cü ildə Bakıda yaradılmışdı. Mərkəzə ziyalılar, o cümlədən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Hökumətinin keçmiş nazirləri və üzvləri, "Müsavat" və "İttihad" partiyalarının nümayəndələri rəhbərlik edirdilər. İstintaqa görə "AMM" gələcək müstəqil Azərbaycan Respublikası üçün iqtisadi baza yaratmaq məqsədilə hakim partiya və dövlətin şüarlarından öz xeyrinə istifadə etməli idi. "AMM" ilk mərhələdə əməli fəaliyyətini sənaye və kənd təsərrüfatının bütün sahələri üzrə milli kapitalın yerləşdirilməsi məsələsinə yönəltmişdi. Sovet hakimiyyətinin özünü məhv edəcəyinə və yenidən doğulacağına olan bütün ümidlərin itdiyi bərpa dövrü başa çatdıqdan sonra mərkəzin fəaliyyət taktikası fəal mübarizəyə və sənayenin birbaşa dağıdılmasına yönəldilmişdi. İstintaq işinə görə "AMM"in fəaliyyətinin ikinci dövrü üsyançı dəstələr yaratmaq, Azərbaycan diviziyasının milli hissələrində hərbi təşkilat yaratmaq və s. yollarla sovet hakimiyyətini devirmək uğrunda silahlı mübarizə dövrüdür. "AMM" sovet hakimiyyətinə qarşı birgə mübarizə aparmaq üçün "Birləşmiş Zaqafqaziya Komitəsi" yaratmış, "Müsavat" və "İttihad" partiyaları ilə birləşmişdi. Dağıstanda sovet hakimiyyətinə qarşı mübarizə aparan təşkilatla və kəndli partiyası ilə də əlaqə yaradılmışdı.
Azərbaycan (Lerik)
Günəşli (keçmiş adı Ozobijon (2007-ədək)) — Azərbaycan Respublikasının Lerik rayonunun inzibati ərazi vahidində kənd. Əhalisi 826 nəfərdir. 8 may 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinin qərarı ilə Lerik rayonunun Noda kənd inzibati ərazi dairəsi tərkibindəki Azərbaycan kəndi Günəşli kəndi adlandırılmışdır.
Azərbaycan (Rəqs)
"Azərbaycan" — Azərbaycanın milli rəqsi. Son dərəcə melodık, qədim Azərbaycan rəqsi. Bu rəqsi yalnız kişilər oynayırlar. Təntənəli mərasimlərdə ifa edilir. Daha çox bayram libasında, çərkəzi çuxada oynayırlar. Xeyli cəld tempi ifaçıdan xüsusi məharət tələb edir.
Azərbaycan (albom)
Azərbaycan – bəstəkar, Azərbaycanın xalq artisti Aygün Səmədzadənin 2016-cı ildə satışa çıxardığı musiqi albomu. Tərkibində 4 disk olan alboma müxtəlif dövrlərdə yazdığı 60 musiqi əsəri daxildir. Disklərin adları bəstəkarın mahnıları ilə eyni adı daşıyır. Bu şəhər ikimizindir, Gecikmiş etiraf, Tut ağacım, Məktəb illəri adlı disklərdə əsasən lirik mahnılar yer almışdır. Albom 2017-ci ildə Apple Music, Spotify, Deezer və s. rəqəmsal musiqi platformalarına yüklənmişdir.
Azərbaycan (cins)
Azərbaycan — tut ipəkqurdu cinsi. 1949-cu ildə Azərbaycan Elmi-Tədqiqat İpəkçilik İnstitutunda professor R. A. Hüseynov yetişdirmişdir. Xarici mühitə çox həssasdır. Qurdu ağ olur, dərisi üzərində heç bir xal yoxdur. Baraması ağ və oval formalı, orta çəkisi 1,8 qram, baramada ipəyin miqdarı 22%-dir.
Azərbaycan (dəqiqləşdirmə)
Azərbaycan — Cənubi Qafqazda dövlət. Həmçinin aşağıdakı mənalara da gələ bilər: Azərbaycan SSR — ZSFSR (1920–1936) və SSRİ (1936–1991) tərkibində mövcud olmuş sovet respublikası. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti — 1918–1920-ci illərdə mövcud olmuş müstəqil Azərbaycan dövləti. Qərbi Azərbaycan — tarixi Azərbaycan, indiki Ermənistan ərazisi. Cənubi Azərbaycan — İranın şimal-qərbində tarixi bölgə. Şərqi Azərbaycan ostanı — müasir İranın şimal-qərbində yerləşən ostan. Qərbi Azərbaycan ostanı — müasir İranın şimal-qərbində yerləşən ostan. Azərbaycan Milli Hökuməti — Cənubi Azərbaycan ərazisində de-fakto müstəqil dövlət (1945–1946). Azərbaycan (tarixi ərazi) — tarixi Azərbaycan ərazisi. Azərbaycan (toponim) — müxtəlif dövrlərdə müxtəlif ərazilər və hal-hazırda müasir Azərbaycan Respublikası üçün istifadə edilən toponim.
Azərbaycan (ekzonim)
Azərbaycan — müxtəlif dövrlərdə Şimali və Cənubi Azərbaycan üçün hal-hazırda müasir Azərbaycan Respublikası üçün istifadə edilən toponim. "Azərbaycan" toponimi parf və ya orta dövr fars dilində, Atropatena adlı qədim dövlətin adı olan Aturpatakandan (Āturpātakān) əmələ gəlmişdir. Makedoniyalı İsgəndərin işğalından sonra Əhəmənilər imperiyasının Midiya satrapı Atropatın öz çarlığının əsasını qoyduğu Midiyanın şimalı Atropat Midiyası və ya sadəcə Atropatena adlandırılır. Qədim müəlliflər həmçinin Atropatena üçün Kiçik Midiya adını istifadə edirlər. "Aturpatkan" toponimindən orta dövr fars dili toponimi "Adərbadqan" (fars. Âzarâbâdagân‎) vasitəsilə "Azərbaycan" toponimi ortaya çıxır. Bu ərazinin sakinləri irandilli midiyalılar idi. Midiya Atropatenası coğrafi olaraq böyük hissəsi Cənubi Azərbaycanı və həmçinin Araz sərhəd olmaqla Azərbaycan Respublikasının cənub-şərqini əhatə edirdi. Ancaq eramızdan əvvəl II əsrin əvvəllərində Atropatenanın siyasi gücü Azərbaycan Respublikasında yerləşən Naxçıvana qədər yayılmışdı. Orta əsr ərəb coğrafişünasları ekzonimi fərqli şəkildə, şəxs adı Adarbadordan xalq etimologiyasının nəticəsi kimi əmələ gəlmiş olaraq şərh ediblər.
Azərbaycan (gəmi)
Azərbaycan — Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinə aid olan gəmilərdən biri. 2008-ci ilin iyul ayının 21-də Bakı şəhərində Azərbaycan Respublikası Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin "Azərmarka" şirkəti tərəfindən Azərbaycan Dövlət Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin 150 illiyinə həsr olunmuş 5 ədəd poçt markası təqdim edilmişdir. Qiyməti 30 qəpik, tirajı isə 20070 ədəd olan həmin markalardan biri "Azərbaycan" gəmisinə həsr olunmuşdur.
Azərbaycan (jurnal)
Azərbaycan — Cənubi Qafqazda dövlət. Həmçinin aşağıdakı mənalara da gələ bilər: Azərbaycan SSR — ZSFSR (1920–1936) və SSRİ (1936–1991) tərkibində mövcud olmuş sovet respublikası. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti — 1918–1920-ci illərdə mövcud olmuş müstəqil Azərbaycan dövləti. Qərbi Azərbaycan — tarixi Azərbaycan, indiki Ermənistan ərazisi. Cənubi Azərbaycan — İranın şimal-qərbində tarixi bölgə. Şərqi Azərbaycan ostanı — müasir İranın şimal-qərbində yerləşən ostan. Qərbi Azərbaycan ostanı — müasir İranın şimal-qərbində yerləşən ostan. Azərbaycan Milli Hökuməti — Cənubi Azərbaycan ərazisində de-fakto müstəqil dövlət (1945–1946). Azərbaycan (tarixi ərazi) — tarixi Azərbaycan ərazisi. Azərbaycan (toponim) — müxtəlif dövrlərdə müxtəlif ərazilər və hal-hazırda müasir Azərbaycan Respublikası üçün istifadə edilən toponim.
Azərbaycan (kinoteatr)
"Azərbaycan" kinoteatrı — Azərbaycanın Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən kinoteatr. Xurşidbanu Natəvanın heykəlinin arxasında yerləşir. Sovet dövründən istifadəyə verilmiş kinoteatr müstəqilliyin ilk on illiyində də fəaliyyətini davam etdirmişdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2000-ci il 10 avqust tarixli 383 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasında dövlət əmlakının özəlləşdirilməsinin II Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin 23 avqust 2006-cı il 1635 saylı sərəncamı əsasında özəlləşdirilmişdir. 31 oktyabr 2011-ci ildən təmirə saxlanılaraq fəaliyyətini dayandırmışdır. 2016-cı ilin dekabrından yeni təmirdən çıxmış və “CinemaPlus” premium kinoteatrlar şəbəkəsinin tərkibində Azərbaycan kinoteatrı tamamilə yenidən qurularaq fəaliyyətini bərpa etmişdir. Dünya stardartlarına cavab verən iki mərtəbəli kinoteatrın 3 zalı və 190 oturacaq yeri var. Zallar rahat və yüksək keyfiyyətli kreslolarla təchiz olunub. Bundan əlavə, kinoteatrda birinci mərtəbədən ikinci mərtəbəyə qalxmaq üçün xüsusi liftlər quraşdırılıb. Onların köməyi ilə həm VİP zalın tamaşaçıları növbə gözləmədən zala daxil ola, həm də fiziki qüsurlu insanlar əlil arabaları ilə rahat şəkildə ikinci mərtəbəyə qalxa bilərlər.
Azərbaycan (mahnı)
Azərbaycan — Cənubi Qafqazda dövlət. Həmçinin aşağıdakı mənalara da gələ bilər: Azərbaycan SSR — ZSFSR (1920–1936) və SSRİ (1936–1991) tərkibində mövcud olmuş sovet respublikası. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti — 1918–1920-ci illərdə mövcud olmuş müstəqil Azərbaycan dövləti. Qərbi Azərbaycan — tarixi Azərbaycan, indiki Ermənistan ərazisi. Cənubi Azərbaycan — İranın şimal-qərbində tarixi bölgə. Şərqi Azərbaycan ostanı — müasir İranın şimal-qərbində yerləşən ostan. Qərbi Azərbaycan ostanı — müasir İranın şimal-qərbində yerləşən ostan. Azərbaycan Milli Hökuməti — Cənubi Azərbaycan ərazisində de-fakto müstəqil dövlət (1945–1946). Azərbaycan (tarixi ərazi) — tarixi Azərbaycan ərazisi. Azərbaycan (toponim) — müxtəlif dövrlərdə müxtəlif ərazilər və hal-hazırda müasir Azərbaycan Respublikası üçün istifadə edilən toponim.
Azərbaycan (qəzet)
Azərbaycan — Cənubi Qafqazda dövlət. Həmçinin aşağıdakı mənalara da gələ bilər: Azərbaycan SSR — ZSFSR (1920–1936) və SSRİ (1936–1991) tərkibində mövcud olmuş sovet respublikası. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti — 1918–1920-ci illərdə mövcud olmuş müstəqil Azərbaycan dövləti. Qərbi Azərbaycan — tarixi Azərbaycan, indiki Ermənistan ərazisi. Cənubi Azərbaycan — İranın şimal-qərbində tarixi bölgə. Şərqi Azərbaycan ostanı — müasir İranın şimal-qərbində yerləşən ostan. Qərbi Azərbaycan ostanı — müasir İranın şimal-qərbində yerləşən ostan. Azərbaycan Milli Hökuməti — Cənubi Azərbaycan ərazisində de-fakto müstəqil dövlət (1945–1946). Azərbaycan (tarixi ərazi) — tarixi Azərbaycan ərazisi. Azərbaycan (toponim) — müxtəlif dövrlərdə müxtəlif ərazilər və hal-hazırda müasir Azərbaycan Respublikası üçün istifadə edilən toponim.
Azərbaycan (toponim)
Azərbaycan — müxtəlif dövrlərdə Şimali və Cənubi Azərbaycan üçün hal-hazırda müasir Azərbaycan Respublikası üçün istifadə edilən toponim. "Azərbaycan" toponimi parf və ya orta dövr fars dilində, Atropatena adlı qədim dövlətin adı olan Aturpatakandan (Āturpātakān) əmələ gəlmişdir. Makedoniyalı İsgəndərin işğalından sonra Əhəmənilər imperiyasının Midiya satrapı Atropatın öz çarlığının əsasını qoyduğu Midiyanın şimalı Atropat Midiyası və ya sadəcə Atropatena adlandırılır. Qədim müəlliflər həmçinin Atropatena üçün Kiçik Midiya adını istifadə edirlər. "Aturpatkan" toponimindən orta dövr fars dili toponimi "Adərbadqan" (fars. Âzarâbâdagân‎) vasitəsilə "Azərbaycan" toponimi ortaya çıxır. Bu ərazinin sakinləri irandilli midiyalılar idi. Midiya Atropatenası coğrafi olaraq böyük hissəsi Cənubi Azərbaycanı və həmçinin Araz sərhəd olmaqla Azərbaycan Respublikasının cənub-şərqini əhatə edirdi. Ancaq eramızdan əvvəl II əsrin əvvəllərində Atropatenanın siyasi gücü Azərbaycan Respublikasında yerləşən Naxçıvana qədər yayılmışdı. Orta əsr ərəb coğrafişünasları ekzonimi fərqli şəkildə, şəxs adı Adarbadordan xalq etimologiyasının nəticəsi kimi əmələ gəlmiş olaraq şərh ediblər.
Azərbaycan (xoronim)
Azərbaycan xoronimi — konkret sərhədləri olan tarixi və müasir Azərbaycan ölkəsini bildirmək üçün istifadə olunur. Bu xoronim müxtəlif dillərdə yazılmış tarixi məxəzlərdə müxtəlif formalarda xatırlanmışdır. 13. Hürmüzün şahlıq hakimiyyətini itirdiyini eşidən oğlu Xosrov adətən yaşadığı yerləri tərk etdi, Hürmüzün düçar olduğu təhlükələrin qorxusu və bu bədbəxtliyin nəticələrinin ona da toxunacağını düşünərək Adrabiqana (orjinalda: yun. Αδραβιγανων Adrabiqanon) qaçdı.
Azərbaycan TV
«Azərbaycan TV» — «İran Radio və Televiziya» şirkətinin sahibi olduğu regional İran telekanalı. Telekanalın yayımı İranın Qərbi Azərbaycan ostanı ərazisini əhatə edir. Telekanal 1998-ci ildən bəri azərbaycan və fars dillərində yayımlanır. Telekanal İranın «Səhənd TV», «Eşraq TV» və «Savalan TV» telekanalları ilə əməkdaşlıq edir.
Azərbaycan Tatları
Tatlar — irandilli etnoslardan biri. Abşeron yarımadasında, Quba, Göyçay və Şamaxı rayonlarında məskunlaşmışlar. Yayılma ərazilərinə, etnik əlamətlərinə, dialekt xüsusiyyətlərinə görə Azərbaycan tatları müəyyən fərqli cəhətlərə malik olsalar da, əslində onlar vahid bir azsaylı etnos sayılırlar. Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, Xəzər dənizinin qərb sahili boyunca Abşerondan Dərbəndədək məskunlaşmış tatlar buraya köçürülmüş qədim İrandilli xalqlardan biridir və onlar Şirvan ərazisinin ən qədim etnik təbəqələrindəndir. Tarixi məlumata görə bu qədim xalq təqribən 1500 il bundan qabaq Sasani işğalları zamanı Azərbaycan ərazisinə köçürülmüşdür. Qədim ari tayfalarından olduğu güman olunan tatlar ərəb işğalından sonra islam dinini qəbul etmişlər. Tat dilində danışırlar. Tatların əksəriyyəti İslam dininə etiqad edir. Yəhudi, Zərdüşt və Xristian tatlar da vardır. Qəmərşah Cavadov.
Azərbaycan Televiziyası
Azərbaycan Televiziyası və ya qısa adı ilə AzTV— Azərbaycanın ilk milli televiziya kanalı. Dövlət (hökumət) nəzarətində və idarəçiliyində olan televiziya kanalıdır. Azərbaycan televiziyası radiodan 30 il sonra – 1956-cı il fevralın 14 — də fəaliyyətə başlayıb. Bakıda televiziya mərkəzi üçün binanın inşasına 1954-cü ildə başlanıldı. Tikintidən ötrü yer Bakının ən hündür məkanlarından birində – Mehdi Hüseyn 1 adlanacaq ünvanda seçilmişdi. Azərbaycanlı inşaatçı və mütəxəssislərin moskvalı, leninqradlı həmkarları ilə birgə ucaltdıqları və müvafiq avadanlıqla təchiz etdikləri telemərkəzin binası 1955-ci ilin sonunda təhvil verildi. 1956-cı ilin fevralına qədər Bakı studiyasının ara-sıra sınaq verilişləri yayımlanırdı. İlk veriliş günü ekranda gənc aktrisa Nəcibə Məlikova göründü. Çıxışını "Göstərir Bakı!" kəlməsi ilə açan Nəcibə Məlikova tamaşaçıları televiziyanın fəaliyyətə başlaması münasibətilə təbrik etdi. Həmin gün ekranda "Bəxtiyar" bədii filmi nümayiş etdirildi.
Azərbaycan Turu
Azərbaycan Turu, Tour d'Azerbaïdjan (tələffüzü: Tur dö Azerbaycan) və ya Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan beynəlxalq velotur (ing. Heydar Aliyev Anniversary Tour) — "BVİ Avropa Turu" çərçivəsində hər il may ayında Azərbaycanda keçirilən 2.1 çoxmərhələli velosiped yarışı. İştirakçılar hər gün yarışın yeni bir mərhələsinə start verir. Velotur Azərbaycanın 7 regionunda keçirilir və ölkənin paytaxtı olan Bakı şəhərində sona çatır. Veloturun keçirildiyi digər şəhərlər arasında Oğuz, Mingəçevir, Sumqayıt, Şamaxı, İsmayıllı, Qəbələ və Şəki var. 2018-ci ildə keçiriləcək "Azərbaycan Turu" maliyyə səbəblərindən ləğv edilmişdir. Yarış 2019-cu ildə də keçirilməmişdir. 2012-ci il Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan beynəlxalq velotur 2012-ci ilin may ayının 9-dan 13-nə qədər keçirilmişdir. Bu, ilk "Azərbaycan Turu" olmuşdur. Velotur 2011-ci ildə keçirilmiş "Big Caucasus" (azərb.
Azərbaycan Türkcəsi
Azərbaycan dili və ya Azərbaycan türkcəsi (Cənubi Azərbaycanda: Türk dili — تورک دیلی) — Azərbaycan Respublikasının və Rusiya Federasiyası Dağıstan Respublikasının rəsmi dövlət dili. Ural-Altay dilləri ailəsinin türk dilləri şöbəsinin Oğuz sinfinin qərb qrupuna daxildir. Azərbaycan dilindən Azərbaycan, İran, İraq, Gürcüstan, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna, Suriya, Əfqanıstan ərazisində istifadə olunur. Azərbaycan Respublikası ərazisində bu dilin cüzi fərqlənən 4 dialekti (şivə) vardır: Şərq dialekti — Quba, Şamaxı, Bakı, Muğan və Lənkəran dialektləri Qərb dialekti — Qarabağ və Qarabağətrafı rayonların dialektləri Şimal dialekti — Şəki və Zaqatala-Qax dialektləri Cənub dialekti — Naxçıvan, Ordubad, İrəvan dialektləri Azərbaycan dili geneoloji bölgüyə əsasən türk dillərinə mənsubdur. Buna görə də, Azərbaycan türkcəsi olaraq adlandırmaq olar. Başqa dil qruplarında olduğu kimi, bu qrupa daxil edilən dillər də bir-birinə leksik, morfoloji və sintaktik cəhətdən çox yaxındır. Dialektlər bir-birindən fonetik xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirlər. Ənənəvi-morfoloji və ya tipoloji təsnifat baxımından Azərbaycan dili iltisaqi (aqlütinativ) dillər qrupuna daxildir. İnsirafi (flektiv) dillərdən fərqli olaraq Azərbaycan dilində bütün söz kökləri leksik və qrammatik mənası olan müstəqil sözlərdir, qrammatik mənalar və qrammatik əlaqələr isə həmişə söz kökündən və əsasından sonra gələn təkmənalı (monosemantik) şəkilçilər vasitəsilə ifadə edilir. Azərbaycan dili türk dilləri ailəsinin oğuz qoluna daxildir.
Azərbaycan Türkləri
Azərbaycanlılar (az-əbcəd. آذربایجانلیلار‎), Azərbaycan türkləri və ya azərilər (az-əbcəd. آذریلر‎) — əsasən İranın şimal-qərbini əhatə edən Cənubi Azərbaycanda və Azərbaycan Respublikasında yaşayan türk xalqı. Azərbaycan və İrandan başqa, həm də indiki Rusiya (Dağıstan), Gürcüstan (Borçalı), Türkiyə (Qars və İğdır) və İraq ərazisində yaşayırlar. Antropoloji cəhətdən Avropoid irqinin Kaspi tipinə aiddirlər. Azərbaycan dilində danışırlar. Dindarları əsasən İslam dininin şiə təriqətindədirlər (yalnız Cəfəri məzhəbində). Müasir Azərbaycan etnosunun Cənubi Qafqaz və Şimal-Qərbi İran ərazisində formalaşması prosesi çoxəsrlik bir proses olmuş və əsasən, XV əsrin sonlarında başa çatmışdır. Azərbaycanlılar saylarının çoxluğuna görə Qafqazda birinci, Gürcüstan və İranda isə ikinci xalqdır. Azərbaycanın özündə isə 10,1 milyona yaxın (2019) azərbaycanlı yaşayır (ölkə əhalisinin 93,6%-i).
Azərbaycan-Küveyt futbol matçlarının siyahısı
11.02.2009 Əl-Küveyt YO Küveyt – Azərbaycan 1:1
Azərbaycan-Latviya futbol matçlarının siyahısı
19.08.1997 Riqa YO Latviya – Azərbaycan 0:0 06.07.2002 Riqa YO Latviya – Azərbaycan 0:0 06.06.2004 Riqa YO Latviya – Azərbaycan 2:2 09.06.2018 Riqa YO Latviya – Azərbaycan 1:3 29.03.2022 Ta Qali, Malta YO Latviya – Azərbaycan 1:0 17.11.2023 Bakı YO Azərbaycan – Latviya 1:0 11.01.2009 Sankt-Peterburq BT Latviya – Azərbaycan 0:2 10.01.2012 Sankt-Peterburq BT Latviya – Azərbaycan 2:1 09.01.2014 Sankt-Peterburq BT Latviya – Azərbaycan 1:1 pen. 0:3 07.09.2014 Liepaya YO Latviya – Azərbaycan 2:0 09.09.2014 Liepaya YO Latviya – Azərbaycan 0:6 23.09.2006 Bakı AÇSO Azərbaycan - Latviya 2:1 21.08.2012 Palanqa BT Latviya – Azərbaycan 0:2 25.08.2013 Palanqa BT Latviya – Azərbaycan 0:1 28.07.2014 Riqa YO Latviya – Azərbaycan 2:0 29.07.2014 Riqa YO Latviya – Azərbaycan 0:1 04.01.2016 Sankt-Peterburq BT Latviya – Azərbaycan 1:1 29.08.2019 Kiyev, Ukrayna BT Latviya – Azərbaycan 2:0 29.03.2013 Riqa YO Latviya – Azərbaycan 1:1 30.03.2013 Riqa YO Latviya – Azərbaycan 0:1 15.01.2012 Sankt Peterburq, Rusiya BT Şitike (U-14) - Neftçi (U-14) 2:7 18.07.2014 Sloveniya YO Xəzər Lənkəran – Yurmala 3:1 26.07.2023 Riqa, Latviya UEFA KL RFŞ – Sabah 0:2 03.08.2023 Bakı, Azərbaycan UEFA KL Sabah – RFŞ 2:1 14.07.2023 Riqa YO Latviya – Azərbaycan 1:1 17.07.2023 Riqa YO Latviya – Azərbaycan 1:1 22.08.2015 Riqa, Latviya BT Latviya – Azərbaycan 0:4 20.09.2016 Bakı, Azərbaycan AÇSO Azərbaycan – Latviya 4:0 09.04.2024 Latviya AÇSO Latviya – Azərbaycan 4:0 27.07.2013 Riqa YO Latviya – Azərbaycan 0:6 29.07.2015 Kişinyov, Moldova BT Latviya – Azərbaycan 0:3 23.10.2022 Salaspils, Latviya AÇSO Latviya – Azərbaycan 4:0 21.08.2011 Riqa, Latviya YO Nikars – Azərbaycan 2:6 23.08.2011 Riqa, Latviya YO Latviya – Azərbaycan 3:2 12.02.2013 Bakı, Azərbaycan BT Azərbaycan – Latviya 6:1 11.04.2019 Liepaya, Latviya YO Latviya – Azərbaycan 1:3 12.04.2019 Liepaya, Latviya YO Latviya – Azərbaycan 2:2 18.03.2022 Kаrlоvаç, Xorvatiya AÇSO, Azərbaycan (U-19) – Latviya (U-19) 1:4 19.11.2009 Bakı, Azərbaycan UK(e.r.) Araz Naxçıvan – Nikars 7:1 29.09.2010 Tırqu-Mureş, Rumıniya UK Nikars – Araz Naxçıvan 2:7 19.08.2012 Riqa, Latviya BT Nikars – Araz Naxçıvan 3:2 24.08.2021 Salaspils, Latviya UEFA ÇL Raba – Araz-Naxçıvan 4:8 26.08.2023 Riqa, Latviya UEFA ÇL i.m.
Azərbaycan-Litva futbol matçlarının siyahısı
26.06.1998 Vilyandi BT Litva – Azərbaycan 1:2 26.03.2008 Vilnüs YO Litva – Azərbaycan 1:0 25.03.2019 Bakı YO Azərbaycan – Litva 0:0 08.01.2012 Sankt-Peterburq BT Litva – Azərbaycan 1:1 pen.
Azərbaycan-Lixtenşteyn futbol matçlarının siyahısı
14.10.1998 Vaduts AÇ Lixtenşteyn – Azərbaycan 2:1
Azərbaycan-Lüksemburq futbol matçlarının siyahısı
03.03.2010 Lüksemburq YO Lüksemburq – Azərbaycan 1:2
Azərbaycan-Macarıstan futbol matçlarının siyahısı
10.11.1996 Bakı DÇ Azərbaycan – Macarıstan 0:3 10.09.1997 Budapeşt DÇ Macarıstan – Azərbaycan 3:1 10.10.1998 Bakı AÇ Azərbaycan – Macarıstan 0:4 08.09.1999 Budapeşt AÇ Macarıstan – Azərbaycan 3:0 08.06.2019 Bakı AÇSO Azərbaycan – Macarıstan 1:3 13.10.2019 Budapeşt AÇSO Macarıstan – Azərbaycan 1:0 09.10.1998 Sumqayıt AÇ Azərbaycan – Macarıstan 2:1 07.09.1999 Budapeşt AÇ Macarıstan – Azərbaycan 4:1 08.06.2018 Bakı YO Azərbaycan – Macarıstan 3:3 17.11.2022 Türkiyə YO Azərbaycan – Macarıstan 0:3 29.10.2006 Famaqusta, Kipr AÇSO Macarıstan – Azərbaycan 5:0 22.10.2008 Nyiredxaza, Macarıstan AÇSO Macarıstan – Azərbaycan 1:0 10.11.2014 Dunauyvaroş, Macarıstan AÇSO Macarıstan – Azərbaycan 1:1 07.05.2018 Slovakiya BT Azərbaycan – Macarıstan 0:1 05.09.2021 Subotitsa, Serbiya BT Macarıstan – Azərbaycan 3:1 25.07.2013 Zaltsburq, Avstriya, YO, Zalazgerseq - Qəbələ 0:3 27.07.2013 Tirol, Avstriya, YO, Zalazgerseq - Simurq 0:1 25.01.2015 Antalya, Türkiyə, YO, Qəbələ - Xaladaş 2:0 20.06.2015 Avstriya, YO, MTK Budapeşt - Neftçi 3:0 20.01.2016 Antalya, Türkiyə, YO, Diosqior - Qarabağ 0:4 14.07.2016 Budapeşt, Macarıstan, UEFA AL, MTK Budapeşt - Qəbələ 1:2 21.07.2016 Bakı, Azərbaycan, UEFA AL, Qəbələ - MTK Budapeşt 2:0 26.10.2016 Kişvarda, Macarıstan UEFA RK İst Ricn Selekşn - Şərur 6:0 26.01.2017 Antalya, Türkiyə YO Səbail – Szeged 2:1 03.02.2018 Antalya, Türkiyə YO Zirə – Xaladaş 1:2 12.07.2018 Bakı, Azərbaycan, UEFA AL, Neftçi - Uypeşt 3:1 19.07.2018 Budapeşt, Macarıstan, UEFA AL, Uypeşt - Neftçi 4:0 16.01.2019 Antalya, Türkiyə YO Qarabağ - Uypeşt 0:1 16.01.2019 Antalya, Türkiyə YO Səbail - Akvital 3:2 19.01.2019 Antalya, Türkiyə YO Sabah – MTK Budapeşt 3:1 22.01.2019 Antalya, Türkiyə YO Zirə – Pakş 1:0 26.01.2019 Antalya, Türkiyə YO Qəbələ – MTK Budapeşt 3:2 11.01.2020 Antalya, Türkiyə YO Sabah – Pakş 0:2 14.01.2020 Antalya, Türkiyə YO Sumqayıt – Kapoşvari Rakotsi 3:4 14.01.2020 Antalya, Türkiyə YO Qəbələ – MTK Budapeşt 0:3 13.01.2022 Antalya, Türkiyə YO Zirə – Peç 3:5 14.01.2022 Antalya, Türkiyə YO Neftçi – Kişvarda 2:2 21.07.2022 Budapeşt, Macarıstan, UEFA KL, MOL Fehervar - Qəbələ 4:1 28.07.2022 Qəbələ, Azərbaycan, UEFA KL, Qəbələ - MOL Fehervar 2:1 03.08.2022 Bakı, Azərbaycan, UEFA ÇL, Qarabağ - Ferentsvaroş 1:1 09.08.2022 Budapeşt, Macarıstan, UEFA ÇL, Ferentsvaroş - Qarabağ 1:3 10.01.2023 Antalya, Türkiyə YO Neftçi – Vaşaş 1:1 14.01.2023 Antalya, Türkiyə YO Kəpəz – MTK Budapeşt 1:0 17.01.2023 Antalya, Türkiyə YO Zirə – Seged-Çanada 1:3 27.06.2023 Tirol, Avstriya YO Qarabağ – Ferentsvaroş 3:3 04.10.2023 Qəbələ, Azərbaycan, UEFA GL, Qəbələ (U-19) - Akademiya Puşkaş (U-19) 1:1 25.10.2023 Felçut, Macarıstan, UEFA GL, Akademiya Puşkaş (U-19) - Qəbələ (U-19) 0:1 05.04.2024 Macarıstan AÇSO Macarıstan - Azərbaycan 1:1 12.07.2024 Bakı, Azərbaycan AÇSO Azərbaycan - Macarıstan -:- 25.03.2014 Soçi, Rusiya BT Macarıstan - Azərbaycan 2:1 13.10.2014 Bük, Macarıstan AÇSO Azərbaycan - Macarıstan 1:3 23.02.2016 Bakı, Azərbaycan YO Azərbaycan - Macarıstan 0:3 25.02.2016 Bakı, Azərbaycan YO Azərbaycan - Macarıstan 0:1 8.10.2016 Macarıstan AÇSO Azərbaycan - Macarıstan 0:3 19.01.2010 Budapeşt AÇ Macarıstan – Azərbaycan 1:3 11.04.2017 Bakı, Azərbaycan AÇSO Azərbaycan - Macarıstan 6:1 08.09.2012 Dyor, Macarıstan UK Dyor Eto – Araz Naxçıvan 5:5 22.11.2013 Almada, Portuqaliya UK(e.r.) Dyor Eto – Araz Naxçıvan 0:5 16.06.2013 Terracina, İtaliya Avroliqa 2013 Macarıstan – Azərbaycan 4:4 p- 1:0 31.08.2014 Bakı, Azərbaycan AK Azərbaycan – Macarıstan 3:3 p- 1:2 12.09.2014 Jesolo DÇSO Macarıstan – Azərbaycan 3:4 15.01.2015 Dubay YO Macarıstan – Azərbaycan 2:5 17.01.2015 Dubay YO Macarıstan – Azərbaycan 1:3 28.06.2015 Bakı, Azərbaycan AO Azərbaycan – Macarıstan 2-3 23.08.2015 Pyarnu, Estoniya AL Azərbaycan – Macarıstan 2:4 14.08.2016 Şiofok, Macarıstan AÇSO Macarıstan – Azərbaycan 0:3 28.08.2016 Kataniya, İtaliya AÇSO Macarıstan – Azərbaycan 5:5 pen. 3:4 04.09.2016 Ezolo, İtaliya DÇSO Macarıstan – Azərbaycan 3:7 06.04.2018 Haykou, Çin BT Azərbaycan – Macarıstan 7:3 23.07.2019 Moskva, Rusiya DÇSO, Azərbaycan – Macarıstan 3:3 (pen.
Azərbaycan-Macarıstan münasibətləri
Azərbaycan–Macarıstan münasibətləri — Azərbaycan Respublikası ilə Macarıstan Respublikası arasındakı mövcud ikitərəfli əlaqələr. Azərbaycan və Macarıstan respublikaları arasındakı diplomatik əlaqələr Azərbaycanın Sovetlər Birliyindən ayrılaraq öz müstəqilliyini bəyan etməsindən 1 il sonra yarandı. Macarıstan Respublikası Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini 1991-ci il 26 dekabrda tanımışdır İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr 1992-ci ilin aprel ayının 27-də qurulmuşdur. 2009-cu il yanvarın 12-də Macarıstanın Azərbaycandakı səfirliyi yaradıldı. İlk səfir Jeno Boroş olub. 2010-cu il dekabrin 14-den Cənab Zsolt Cutora Macaristanın Azərbaycandakı səfiridir. Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyi 2004-cü il sentyabr ayında açılıb. Hal-hazırda Azərbaycanın Macarıstandakı səfiri Vilayət Quliyevdir. Macarıstan azərbaycanlılarının sayı təqribən 1500–2000 arasında olması güman olunur. 1994-cü il 4–5dekabr — Prezident Heydər Əliyevin işgüzar səfəri (ATƏT-in Zirvə Toplantısı); 2008-ci il 18–19 fevral — Prezident İlham Əliyevin Dövlət səfəri'; 2009-cu il 26–27 yanvar — Prezident İlham Əliyevin işgüzar səfəri ("Nabucco" Enerji Sammiti); 2011-ci il 10–12 noyabr — Prezident Macarıstan Prezidenti Pal Şmitin rəsmi səfəri; 2014-cü il 11–12 noyabr — Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Macarıstana səfəri.
Azərbaycan-Makedoniya futbol matçlarının siyahısı
27.07.2000 Varna YO Makedoniya – Azərbaycan 2:1 06.10.2000 Skopye DÇSO Makedoniya – Azərbaycan 3:0 05.09.2001 Bakı DÇSO Azərbaycan – Makedoniya 1:1 29.05.2010 ? Avstriya YO Azərbaycan – Makedoniya 1:3 10.08.2011 Bakı YO Azərbaycan – Makedoniya 0:1 29.05.2016 Zvadorf, Avstriya YO Azərbaycan – Makedoniya 1:3 27.03.2018 Antalya, Türkiyə YO Azərbaycan – Makedoniya 1:1 20.11.2022 Skopye, Şimali Makedoniya YO Şimali Makedoniya - Azərbaycan 1:3 06.10.2000 Skopye DÇSO Makedoniya – Azərbaycan 1:2 04.09.2001 Bakı DÇSO Azərbaycan – Makedoniya 1:0 08.06.2013 Bakı AÇSO Azərbaycan – Makedoniya 0:0 15.11.2013 Skopye AÇSO Makedoniya – Azərbaycan 1:0 24.05.2018 Bakı YO Azərbaycan (U-20) – Makedoniya (U-20) 1:1 27.05.2018 Bakı YO Azərbaycan (U-20) – Makedoniya (U-20) 0:1 26.09.2001 Finlandiya AÇSO Makedoniya - Azərbaycan 2:1 28.09.2004 Şimali Makedoniya AÇSO Makedoniya - Azərbaycan 1:0 01.06.2016 Skopye, Şimali Makedoniya YO Makedoniya - Azərbaycan 2:0 03.06.2016 Skopye, Şimali Makedoniya YO Makedoniya - Azərbaycan 2:1 11.04.2017 Bakı, Azərbaycan YO Azərbaycan - Makedoniya 0:1 13.04.2017 Bakı, Azərbaycan YO Azərbaycan - Makedoniya 1:0 25.01.2020 Antalya, Türkiyə YO Azərbaycan - Şimali Makedoniya 2:0 27.01.2020 Antalya, Türkiyə YO Azərbaycan - Şimali Makedoniya 2:1 24.03.2023 Bakı, Azərbaycan YO Azərbaycan - Şimali Makedoniya 0:0 27.03.2023 Bakı, Azərbaycan YO Azərbaycan - Şimali Makedoniya 1:2 17.05.2017 Skopye, Şimali Makedoniya YO Makedoniya - Azərbaycan 1:1 19.05.2017 Skopye, Şimali Makedoniya YO Makedoniya - Azərbaycan 0:2 11.04.2018 Bosniya və Herseqovina BT Makedoniya - Azərbaycan 2:0 18.04.2023 Skopye, Şimali Makedoniya YO Şimali Makedoniya - Azərbaycan 0:1 20.04.2023 Skopye, Şimali Makedoniya YO Şimali Makedoniya - Azərbaycan 1:2 15.07.2008 Bakı UEFA ÇL seç. mər. İnter Bakı – Rabotniçki 0:0 22.07.2008 Skopye UEFA ÇL seç. mər. Rabotniçki – İnter Bakı 1:1 01.07.2010 Bakı UEFA AL seç. mər. Qarabağ – Metallurq 4:1 08.07.2010 Skopye UEFA AL seç. mər. Metallurq – Qarabağ 1:1 23.01.2013 Antalya YO Neftçi – Turnovo 2:1 29.01.2013 Antalya Yo Qarabağ – Turnovo 0:0 02.07.2013 Skopye UEFA AL seç.
Azərbaycan-Malta futbol matçlarının siyahısı
19.04.1994 Ta Qali YO Malta – Azərbaycan 5:0 06.02.2000 Ta Qali BT Malta – Azərbaycan 3:0 17.04.2002 Ta Qali YO Malta – Azərbaycan 1:0 14.08.2013 Bakı YO Azərbaycan - Malta 3:0 28.03.2015 Bakı AÇSO Azərbaycan - Malta 2:0 06.09.2015 Ta Qali AÇSO Malta – Azərbaycan 2:2 10.09.2018 Ta Qali ML Malta – Azərbaycan 1:1 14.10.2018 Bakı ML Azərbaycan - Malta 1:1 25.03.2022 Ta Qali YO Malta – Azərbaycan 1:0 16.11.2014 Paola YO Malta – Azərbaycan 0:0 05.08.2015 Bakı YO Azərbaycan - Malta 4:1 07.08.2015 Bakı YO Azərbaycan - Malta 3:0 05.09.2019 Valetta YO Malta - Azərbaycan 2:2 07.09.2019 Valetta YO Malta - Azərbaycan 0:0 15.03.2013 Xalkida, Yunanıstan BT Azərbaycan – Malta 1:0 23.03.2022 Malta, YO Malta – Azərbaycan 2:2 28.03.2022 Malta, YO Malta – Azərbaycan 0:2 26.03.2016 Malta BT Malta-Azərbaycan 3:0 02.07.2013 Ta Qali UEFA AL seç. mər. Slima Uonderers – Xəzər-Lənkəran 1:1 06.07.2013 Ta Qali YO Birkirkara – Xəzər-Lənkəran 1:1 11.07.2013 Lənkəran UEFA AL seç. mər. Xəzər-Lənkəran – Slima Uonderersn 1:0 15.07.2014 Ta Qali UEFA ÇL seç. mər. Valetta – Qarabağ 0:1 22.07.2014 Bakı UEFA ÇL seç. mər.
Azərbaycan-Moldova futbol matçlarının siyahısı
02.09.1994 Kişinyov YO Moldova – Azərbaycan 2:1 22.03.1998 Bakı YO Azərbaycan – Moldova 1:0 24.03.2001 Bakı DÇSO Azərbaycan – Moldova 0:0 01.09.2001 Kişinyov DÇSO Moldova – Azərbaycan 2:0 31.03.2004 Kişinyov YO Moldova – Azərbaycan 2:1 09.02.2005 Bakı YO Azərbaycan – Moldova 0:0 18.05.2006 Kişinyov YO Moldova – Azərbaycan 0:0 26.05.2010 Avstriya YO Moldova – Azərbaycan 1:1 17.11.2015 Bakı YO Azərbaycan – Moldova 2:1 30.01.2018 Antalya YO Azərbaycan – Moldova 0:0 06.06.2021 Kişinyov YO Moldova – Azərbaycan 1:0 16.11.2022 Kişinyov YO Moldova – Azərbaycan 1:2 24.03.2001 Bakı DÇSO Azərbaycan – Moldova 0:0 31.08.2001 Kişinyov DÇSO Moldova – Azərbaycan 1:0 31.05.2011 Bakı YO Azərbaycan – Moldova 1:0 05.03.2014 Tiraspol YO Moldova — Azərbaycan 1:1 27.09.2022 Bakı YO Azərbaycan – Moldova 0:0 31.10.2007 Kişinyov, Moldova AÇSO Moldova – Azərbaycan 0:0 23.08.2012 Kişinyov, Moldova YG Moldova – Azərbaycan 0:3 10.04.2013 Kişinyov, Moldova YG Moldova – Azərbaycan 3:2 12.04.2013 Kişinyov, Moldova YG Moldova – Azərbaycan 1:0 13.10.2020 Kişinyov, Moldova AÇSO, Moldova — Azərbaycan -:- 05.06.2021 Kişinyov, Moldova YG Moldova – Azərbaycan 1:1 06.06.2021 Kişinyov, Moldova YG Moldova – Azərbaycan 2:0 10.06.2024 Tiraspol, Moldova BT Moldova – Azərbaycan -:- 17.05.2012 Kişinyov, Moldova BT Moldova – Azərbaycan 0:0 24.09.2015 Orxey, Moldova YO Moldova – Azərbaycan 1:5 26.09.2015 Orxey, Moldova YO Moldova – Azərbaycan 0:2 07.05.2023 Tirana Albaniya BT Azərbaycan - Moldova -:- 17.06.2014 Vadul-luy-Vode, Moldova YG Moldova – Azərbaycan 2:1 19.06.2014 Vadul-luy-Vode, Moldova YG Moldova – Azərbaycan 1:1 23.10.2019 Kişinyov, Moldova YG Moldova (U-16) – Azərbaycan (U-16) 0:2 25.10.2019 Vadul-luy-Vode, Moldova YG Moldova (U-16) – Azərbaycan (U-16) 2:0 14.07.2005 Otaç UEFA Kuboku seç. mər. Nistru – Xəzər-Lənkəran 3:1 28.07.2005 Bakı UEFA Kuboku seç. mər. Xəzər-Lənkəran — Nistru 1:2 13.07.2006 Kişinyov UEFA Kuboku seç. mər. Zimbru – Qarabağ 1:1 27.07.2006 Bakı UEFA Kuboku seç. mər. Qarabağ – Zimbru 1:2 17.07.2006 İmişli UEFA İntertoto Kuboku seç. mər.
Azərbaycan-Monteneqro futbol matçlarının siyahısı
17.11.2010 Podqoritsa YO Monteneqro – Azərbaycan 2:0
Azərbaycan-Niderland futbol matçlarının siyahısı
18.11.2023 Lüksemburq AÇSO Hollandiya – Azərbaycan 2:1
Azərbaycan-Nigeriya futbol matçlarının siyahısı
25.09.2012 Lənkəran DÇFM Azərbaycan - Nigeriya 0:11
Azərbaycan-Norveç futbol matçlarının siyahısı
02.06.1996 Oslo DÇSO Norveç – Azərbaycan 5:0 06.09.1996 Bakı DÇSO Azərbaycan – Norveç 0:1 16.11.2014 Bakı AÇSO Azərbaycan – Norveç 0:1 12.06.2015 Oslo AÇSO Norveç – Azərbaycan 0:0 08.10.2016 Bakı DÇSO Azərbaycan – Norveç 1:0 01.09.2017 Oslo DÇSO Norveç – Azərbaycan 2:0 06.10.2011 Bakı AÇSO Azərbaycan – Norveç 0:2 01.06.2012 Drammen AÇSO Norveç – Azərbaycan 1:0 10.10.2013 Drammen AÇSO Norveç – Azərbaycan 1:3 11.09.2018 Bakı AÇSO Azərbaycan – Norveç 1:3 16.10.2018 Drammen AÇSO Norveç – Azərbaycan 1:1 16.11.2021 Bakı AÇSO Azərbaycan – Norveç 1:2 14.06.2022 Norveç AÇSO Norveç - Azərbaycan 2:1 16.04.2010 Əskişəhər, Türkiyə AÇEM Norveç - Azərbaycan 1:1 09.10.2019 Fridek-Mistek, Çexiya AÇSO, Azərbaycan - Norveç 0:1 23.10.2018 Luşnya, Albaniya AÇSO Azərbaycan – Norveç 1:4 16.07.2009 Tronheym, Norveç UEFA AL Rusenborq – Qarabağ 0:0 23.07.2009 Bakı, Azərbaycan UEFA AL Qarabağ – Rusenborq 1:0 18.07.2013 Tromse, Norveç UEFA AL Tromse – İnter Bakı 2:0 25.07.2013 Bakı, Azərbaycan UEFA AL İnter Bakı – Tromse 1:0 27.01.2019 Antalya, Türkiyə YO Azərbaycan (U-19) – Tromse (U-19) 2:2 15-16.09.2020 Bakı, Azərbaycan UEFA ÇL Qarabağ – Molde 0:0 pen.
Azərbaycan-Oman futbol matçlarının siyahısı
07.10.1996 Maskat YO Oman – Azərbaycan 2:0
Azərbaycan-Polşa futbol matçlarının siyahısı
11.10.1994 Mielets, Polşa AÇSO Polşa - Azərbaycan 5:0
Azərbaycan-Portuqaliya futbol matçlarının siyahısı
Azərbaycan milli komandası indiyədək 4 dəfə Portuqaliya ilə görüşüb ki, bu matçların hamısı tarixi əhəmiyyət kəsb edib. 1999-cu il martın 26-da təsadüf edən ilk matç "Gimaraynş faciəsi" kimi yadda qalıb. Avro-2000-nin seçmə mərhələsində Gimaraynş şəhərində biabır olan (0:7) Azərbaycan futbolçuları yarım il keçməmiş toparlanaraq Bakıda Luiş Fiqu və komandasını qələbəyə həsrət qoymuşdular – 1:1. Həmin oyundan 1 gün əvvəl 1999-cu il sentyabrın 3-də isə Tofiq Bəhramov adına Respublika Stadionunda tarixi hadisə yaşandı. Matçın gedişində işıqların sönməsi futbolçuları soyunub-geyinmə otağına yolladı. Ertəsi gün isə Zaur Tağızadə rəqibi "işığını söndürdü". Hesabı açan, oyunun sonlarında meydandan qovulan 20 yaşlı istedad bu qolla "Qızıl oğlan" adını qazandı. Portuqaliyalılar isə Luiş Fiqunun qolu ilə 1 xala son dəqiqələrdə sevindilər. Avro-2000-də olduğu kimi, Avro-2008-ində seçmə mərhələsində iki yığma eyni qrupda yer aldı. 2006-cı il oktyabrın 7-dəki matçda millimiz yenə darmadağın oldu – 0:3.
Azərbaycan-Qazaxıstan futbol matçlarının siyahısı
08.06.1993 Tehran BT Azərbaycan – Qazaxıstan (U-21) 3:3 28.04.2004 Almatı YO Qazaxıstan – Azərbaycan 2:3 06.09.2006 Bakı AÇSO Azərbaycan – Qazaxıstan 1:1 09.03.2007 Çimkənd BT Qazaxıstan – Azərbaycan 1:0 06.06.2007 Almatı AÇSO Qazaxıstan – Azərbaycan 1:1 03.02.2008 Antalya YO Azərbaycan – Qazaxıstan 0:0 03.06.2011 Astana AÇSO Qazaxıstan – Azərbaycan 2:1 06.09.2011 Bakı AÇSO Azərbaycan – Qazaxıstan 3:2 26.03.2016 Antalya YO Azərbaycan – Qazaxıstan 0:1 05.06.2018 Astana YO Qazaxıstan – Azərbaycan 3:0 03.06.2022 Astana ML Qazaxıstan – Azərbaycan 2:0 25.09.2022 Bakı ML Azərbaycan — Qazaxıstan 3:0 11.06.2024 Haladaş YO Azərbaycan — Qazaxıstan 3:2 21.01.2014 Antalya YO Azərbaycan – Qazaxıstan 1:0 04.06.2018 Astana YO Qazaxıstan – Azərbaycan 1:1 07.06.2022 Qəbələ, Azərbaycan YO Azərbaycan – Qazaxıstan 1:1 10.06.2022 Qəbələ, Azərbaycan YO Azərbaycan – Qazaxıstan 2:1 04.06.2024 Tiraspol, Moldova BT Azərbaycan – Qazaxıstan 2:0 31.10.2009 Bakı, Azərbaycan AÇSO Azərbaycan – Qazaxıstan 3:1 24.08.2010 Palanqa, Litva BT Azərbaycan – Qazaxıstan 3:1 27.04.2011 Almatı, Qazaxıstan BT Qazaxıstan – Azərbaycan 2:3 27.08.2011 Palanqa, Litva BT Azərbaycan – Qazaxıstan 4:0 02.05.2012 Almatı, Qazaxıstan BT Qazaxıstan – Azərbaycan 1:1 p. 5:4 31.05.2012 Bakı, Azərbaycan BT Azərbaycan – Qazaxıstan 4:0 11.01.2017 Sankt-Peterburq BT Azərbaycan – Qazaxıstan 2:2 29.04.2017 Podqoritsa, Monteneqro BT Azərbaycan – Qazaxıstan 1:1 pen. 3:4 26.08.2018 Astana, Qazaxıstan BT Qazaxıstan – Azərbaycan 1:1 19.11.2019 Patra, Yunanıstan AÇSO, Qazaxıstan – Azərbaycan 2:0 11.04.2015 Bakı, Azərbaycan. UEFA-nın İnkişaf turniri. Azərbaycan – Qazaxıstan 4:0 SSRİ çempionatı, güclülər dəstəsi — "Kayrat" — "Neftçi" 40 +20=4–16 48–48 SSRİ çempionatı, birinci dəstə — "Kayrat" — "Neftçi" 18 +6=7–5 22–20 SSRİ kuboku — "Kayrat" — "Neftçi" 3 +0=1–2 3–5 "Birlik kuboku" 17.01.2006 Moskva - "Aktobe" – "Neftçi" 1:1 22.01.2008 Sankt-Peterburq - "Aktobe" – "Xəzər Lənkəran" 1:0 23.01.2009 Moskva - "Aktobe" – "İnter" 1:0 19.01.2010 Moskva - "Aktobe" – "Bakı" 2:0 "Yoldaşlıq görüşləri" 17.01.2008 Antalya - "Neftçi" – "Kayrat" 2:2 21.01.2008 Antalya - "Qarabağ" – "Ordabası" 2:1 14.01.2009 Antalya - "Xəzər Lənkəran" – "Aktobe" 3:1 22.01.2009 Antalya - "Xəzər Lənkəran" – "Atırau" 1:0 09.01.2011 Antalya - "İnter Bakı" – "Taraz" 2:1 21.01.2011 Antalya - "Bakı" – "Akjaik" 3:0 22.01.2011 Antalya - "Bakı" – "Şaxtyor Karaqanda" 1:1 16.08.2011 Bakı - "İnter Bakı" (U-10) – "Aktau" (UGİM) 10:1 16.01.2012 Sankt Peterburq, Rusiya BT Merke (U-14) - Neftçi (U-14) 0:3 21.01.2012 Antalya - "Neftçi" – "Aktobe" 1:1 21.01.2012 Antalya - "Simurq" – "Kaysar" 1:1 26.01.2012 Antalya - "Kəpəz" – "Atırau" 4:1 17.01.2013 Antalya - "Simurq" – "Akjaik" 0:1 19.01.2013 Antalya - "Xəzər Lənkəran" – "Jetısu" 1:1 21.01.2013 Antalya - "Neftçi" – "Aktobe" 3:2 30.01.2013 Antalya - "İnter Bakı" – "Ordabası" 2:0 13.01.2014 Antalya - "Qəbələ" – "Tobol" 2:1 18.01.2014 Antalya - "İnter Bakı" – "Aktobe" 1:1 20.01.2014 Antalya - "Qəbələ" – "Spartak Semey" 1:1 21.01.2014 Antalya - "Neftçi" – "Tobol" 4:2 13.01.2015 Antalya - "Simurq" – "Şaxtyot Karaqanda" 3:1 14.01.2015 Antalya - "İnter Bakı" – "Kayrat" 3:1 18.01.2015 Antalya - "Simurq" – "İrtış" 0:3 19.01.2015 Antalya - "Qəbələ-2" – "Tobol-2" 0:2 23.02.2015 Antalya - Azərbaycan (U-21) - Atırau 2:1 16.01.2016 Antalya, Türkiyə YO Zirə – Ordabası 1:4 17.01.2016 Antalya, Türkiyə YO Sumqayıt – Akjayık 1:0 19.01.2016 Antalya, Türkiyə YO Sumqayıt – İrtış -:- 23.01.2016 Antalya, Türkiyə YO İnter Bakı – Atırau 0:0 14.01.2017 Antalya, Türkiyə YO Azərbaycan (U-21) – Okjetpes 2:2 15.01.2017 Antalya, Türkiyə YO İnter Bakı – Ordabası 0:0 15.01.2017 Antalya, Türkiyə YO Şəmkir – Kıran 2:1 17.01.2017 Antalya, Türkiyə YO Şəmkir – Okjetpes 1:0 18.01.2017 Antalya, Türkiyə YO Şəmkir – Tobol 1:1 19.01.2017 Antalya, Türkiyə YO Qəbələ – Ordabası 0:0 19.01.2017 Antalya, Türkiyə YO Səbail – Kıran 2:4 19.01.2017 Antalya, Türkiyə YO Sumqayıt – Atırau 1:2 22.01.2017 Antalya, Türkiyə YO Qarabağ – Atırau 0:1 15.01.2019 Antalya, Türkiyə YO Sumqayıt – Jetısu 1:1 16.01.2019 Antalya, Türkiyə YO Sabah – Tobol 2:2 23.01.2019 Antalya, Türkiyə YO Keşlə – Atırau 1:3 15.01.2020 Antalya, Türkiyə YO Səbail – Jetısu 0:1 19.01.2020 Antalya, Türkiyə YO Sabah – Kaysar 3:1 22.01.2020 Antalya, Türkiyə YO Qarabağ – Jetısu 1:0 25.01.2020 Antalya, Türkiyə YO Sumqayıt - Şaxtyor Karaqanda 4:2 21.10.2021 Bakı, Azərbaycan UEFA KL Qarabağ - Kayrat 2:1 11.01.2023 Antalya, Türkiyə YO Şamaxı - Kaysar 0:0 17.01.2023 Antalya YO Turan – Jetısu 2:0 18.01.2023 Antalya, Türkiyə YO Kəpəz – Kaysar 3:0 26.07.2017 Bakı YO Azərbaycan – Qazaxıstan 1:0 29.07.2017 Bakı YO Azərbaycan – Qazaxıstan 4:2 16.06.2015 Çimkənd, Qazaxıstan BT Qazaxıstan – Azərbaycan 0:2 18.05.2017 Çimkənd, Qazaxıstan BT Qazaxıstan – Azərbaycan 2:3 21.04.2012 Tbilisi, Gürcüstan BT Qazaxıstan – Azərbaycan 0:2 07.08.2013 Kendzejin-Kozle, Polşa AÇSO Azərbaycan - Qazaxıstan 2:0 19.06.2015 Çimkənd, Qazaxıstan BT Qazaxıstan – Azərbaycan (U-19) 0:7 22.03.2023 Bosniya və Herseqovina AÇSO Azərbaycan - Qazaxıstan 2:0 17.04.2015 Bakı BT Azərbaycan – Qazaxıstan 0:0 pen. 5:4 04.05.2024 Minsk, Belarus BT Azərbaycan – Qazaxıstan 2:2 pen.
Azərbaycan-Qırğızıstan futbol matçlarının siyahısı
07.06.1993 Tehran BT Azərbaycan – Qırğızıstan 3:2
Azərbaycan-Qətər futbol matçlarının siyahısı
29.05.2013 Doha YO Qətər – Azərbaycan 1:1
Azərbaycan-Rumıniya futbol matçlarının siyahısı
07.09.1994 Buxarest AÇSO Rumıniya – Azərbaycan 3:0
Azərbaycan-Rumıniya münasibətləri
Azərbaycan–Rumıniya münasibətləri — Azərbaycan Respublikası ilə Rumıniya arasındakı mövcud ikitərəfli əlaqələr. 11 dekabr 1991-ci ildə Rumıniya Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyıb. İki ölkə arasında diplomatik əlaqələr 1992-ci ilin iyun ayının 19-da qurulmuşdur. 3 noyabr 1998-ci ildə Rumıniyanın Azərbaycanda səfirliyi fəaliyyətə başlayıb. 19 may 2001-ci ildə Azərbaycanın Rumıniyada səfirliyi açılıb. 2 iyul 1995-ci ildə Heydər Əliyev Rumıniyaya rəsmi səfər etmişdir. 1996-cı ilin martında Rumıniya prezidenti İon İlesku Azərbaycana rəsmi səfər etdi. 29 iyun-1 iyul Rumıniya prezidenti E.Konstantinesku Azərbaycanda rəsmi səfərdə olmudur. 13-15 iyul 1999-cu ildə Rumıniya Milli Müdafiə Nazirinin dəvəti ilə Azərbaycanın Milli Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev Rumıniyada səfərdə olmuşdur. 14-17 fevral 2000-ci ildə Rumıniyanın Müdafiə Naziri V.Baybuk Azərbaycana səfər etmişdir.
Azərbaycan-Rusiya Ali Təhsil Müəssisələri Assosiasiyası
Azərbaycan-Rusiya futbol matçlarının siyahısı
28.03.2009 Moskva DÇ Rusiya – Azərbaycan 2:0 14.10.2009 Bakı DÇ Azərbaycan – Rusiya 1:1 16.10.2012 Moskva DÇ Rusiya – Azərbaycan 1:0 15.10.2013 Bakı DÇ Azərbaycan – Rusiya 1:1 03.09.2014 Moskva DÇ Rusiya – Azərbaycan 4:0 17.11.2015 Bakı AÇSO Azərbaycan – Rusiya 3:0 24.03.2016 Rostov-na-Donu AÇSO Rusiya – Azərbaycan 2:2 29.09.2005 Berburq, Lüksemburq AÇSO Rusiya – Azərbaycan 3:0 07.01.2009 Sankt-Peterburq BT Rusiya – Azərbaycan 2:0 05.01.2012 Sankt-Peterburq BT Sankt-Peterburq – Azərbaycan 1:2 04.01.2015 Sankt-Peterburq, Rusiya BT Rusiya-2 – Azərbaycan 2:4 07.01.2015 Sankt-Peterburq BT Sankt-Peterburq – Azərbaycan 4:2 22.03.2018 Bakı, Azərbaycan YO Azərbaycan – Rusiya 0:4 25.03.2018 Bakı, Azərbaycan YO Azərbaycan – Rusiya 0:1 20.03.2019 Krasnodar, Rusiya AÇSO e.r., Rusiya – Azərbaycan 0:0 01.10.2000 AÇSO Rusiya – Azərbaycan 10:0 22.03.2018 Bakı, Azərbaycan YO Azərbaycan – Rusiya -:- ??.03.2018 Bakı, Azərbaycan YO Azərbaycan – Rusiya -:- 26.10.2005 Kfar-Sava, İsrail AÇSO Rusiya – Azərbaycan 1:1 01.10.2007 AÇSO Rusiya - Azərbaycan 1:1 23.09.2013 Volqoqrad, Rusiya AÇSO Rusiya – Azərbaycan 1:0 18.02.2015 Bakı, Azərbaycan YO Azərbaycan – Rusiya 1:2 20.02.2015 Bakı, Azərbaycan YO Azərbaycan – Rusiya 2:4 23.06.2015 Astana BT Rusiya-2 – Azərbaycan 0:1 23.02.2016 Bakı, Azərbaycan YO Azərbaycan – Rusiya 1:5 25.02.2016 Bakı, Azərbaycan YO Azərbaycan – Rusiya 1:0 11.08.2016 Çimkənd, Qazaxıstan BT Rusiya-2 – Azərbaycan 1:12 20.02.2010 Minsk BT Rusiya – Azərbaycan 1:0 27.03.2015 Matozinyuş, Portuqaliya BT Rusiya – Azərbaycan 1:0 27.01.1993 Moskva, Rusiya, Birlik Kuboku, Spartak M. – Neftçi 8:0 30.01.1995 Moskva, Rusiya, Birlik Kuboku, Spartak M. – Neftçi 5:0 25.01.1997 Moskva, Rusiya, Birlik Kuboku, Spartak M. – Neftçi 4:2 27.07.2004 Bakı, Azərbaycan, UEFA ÇL, Neftçi – ÇSKA 0:0 04.08.2004 Moskva, Rusiya, UEFA ÇL, ÇSKA – Neftçi 2:0 23.01.2005 Moskva, Rusiya, Birlik Kuboku, Lokomotiv – Neftçi 2:1 08.01.2009 Antalya, Türkiyə, YO, Spartak Nalçik – Xəzər Lənkəran 1:2 13.01.2009 Antalya, Türkiyə, YO, İnter Bakı – Tom 1:0 19.01.2010 Antalya, Türkiyə, YO, Xəzər Lənkəran – Vityaz 1:0 19.01.2011 Antalya, Türkiyə, YO, Neftçi – SKA-Energiya 1:1 21.01.2011 Sankt-Peterburq, Rusiya, Birlik Kuboku, Zenit - İnter Bakı 0:5 06.03.2011 Antalya, Türkiyə, YO, Qarabağ – SKA-Energiya 3:1 23.01.2011 Antalya, Türkiyə, YO, Spartak Moskva – Xəzər Lənkəran 3:1 18.01.2012 Sankt Peterburq, Rusiya BT Sozvezdiye (U-14) - Neftçi (U-14) 0:1 03.02.2012 Antalya, Türkiyə, BT, Terek – Neftçi 0:3 03.07.2012 Antalya, Türkiyə, YO, Kuban – Neftçi 2:0 25.10.2012 Kazan, Rusiya, UEFA AL QM, Rubin – Neftçi 1:0 08.11.2012 Bakı, Azərbaycan, UEFA AL QM, Neftçi – Rubin 0:1 19.01.2013 Antalya, Türkiyə, YO, Neftçi – Rotor Volqoqrad 1:0 19.01.2013 Antalya, Türkiyə, YO, Qarabağ – Ural 3:2 25.01.2013 Antalya, Türkiyə, YO, Qəbələ – Tom 1:1 22.06.2013 Tirol, Avstriya YO İnter Bakı – Krasnodar 0:0 24.06.2013 Qızılcahamam, Türkiyə YO Mordoviya – Qarabağ 3:1 27.06.2013 Qızılcahamam, Türkiyə YO Mordoviya – Qarabağ 1:1 27.06.2013 Leoqanq, Avstriya YO İnter Bakı – Anji 0:1 28.06.2013 Tirol, Avstriya YO Neftçi – Volqa 0:1 30.06.2013 Antalya, Türkiyə YO Simurq – Spartak Nalçik 0:1 09.07.2013 Tirol, Avstriya YO Neftçi – Terek 0:0 22.01.2014 Antalya, Türkiyə YO Qəbələ – Volqa 0:0 28.06.2014 Xoxfilsen, Avstriya, YO, Qarabağ – Krasnodar 0:1 26.07.2014 Avstriya YO Amkar – Simurq 4:1 27.07.2014 Sloveniya YO Xəzər Lənkəran – Arsenal (Tula) 2:1 22.01.2015 Antalya YO Neftçi-2 – Rubin-2 1:4 23.01.2015 Antalya YO Qəbələ – Kuban 0:2 23.01.2015 Antalya YO Neftçi-2 – Dinamo Moskva-2 1:2 29.01.2015 Antalya YO Qarabağ – Mordoviya 0:0 07.07.2015 Avstriya YO Qarabağ – Lokomotiv Moskva 2:2 30.09.2015 Moskva, Rusiya UEFA GL Spartak Moskva (U-19) - Rəvan (U-19) 4:0 01.10.2015 Krasnodar, Rusiya UEFA AL Krasnodar - Qəbələ 2:1 14.10.2015 Krasnodar, Rusiya BT Puls Yakutsk (U-14) - Neftçi (U-14) 1:2 16.10.2015 Krasnodar, Rusiya BT Nadejda Krasnodar (U-14) - Neftçi (U-14) 2:3 21.10.2015 Bakı, Azərbaycan UEFA GL Rəvan (U-19) - Spartak Moskva (U-19) 0:0 10.12.2015 Bakı, Azərbaycan UEFA AL Qəbələ - Krasnodar 0:3 28.06.2016 Avstriya YO Zenit - Qarabağ 0:1 21.09.2016 Qəbələ UEFA GL Qəbələ (U-19) - Dinamo Moskva (U-19) 0:2 19.09.2016 Moskva UEFA GL Dinamo Moskva (U-19) - Qəbələ (U-19) 5:0 17.01.2017 Antalya, Türkiyə YO Neftçi – Tosno 2:2 21.01.2017 Antalya, Türkiyə YO İnter Bakı – Orenburq 1:1 15.06.2017 İnnsburk, Avstriya YO Axmat – Qəbələ 1:0 20.06.2017 İnnsburk, Avstriya YO Axmat – Qarabağ 1:0 28.06.2017 Tirol, Avstriya YO Dinamo Moskva – Qarabağ 1:0 17.01.2018 Antalya, Türkiyə YO Qarabağ – Kuban 2:2 22.01.2018 Antalya, Türkiyə YO Neftçi – SKA-Xabarovsk 1:8 27.01.2018 Antalya, Türkiyə YO Neftçi – Krılya Sovetov 0:2 27.01.2018 Antalya, Türkiyə YO Qəbələ – Arsenal Tula 3:3 30.01.2018 Antalya, Türkiyə, YO, Zirə – Avanqard 0:3 31.01.2018 Antalya, Türkiyə YO Sumqayıt – Anji 0:1 01.02.2018 Antalya, Türkiyə YO Keşlə – Yenisey 1:1 28.08.2018 Astana, Qazaxıstan BT Azərbaycan (U-17) – Krasnodar (U-17) 0:3 20.01.2019 Antalya, Türkiyə YO Qəbələ – Yenisey 2:2 22.01.2019 Antalya, Türkiyə YO Azərbaycan (U-19) – Krasnodar-3 1:1 24.01.2019 Antalya, Türkiyə YO Azərbaycan (U-21) – Spartak Moskva-2 0:0 25.01.2019 Antalya, Türkiyə YO Keşlə – Çertanovo 1:0 26.01.2019 Antalya, Türkiyə YO Zirə – Tambov 2:0 30.01.2019 Antalya, Türkiyə YO Azərbaycan (U-19) – Dinamo-2 -:- 20.06.2019 Topuk yaylası, Türkiyə YO Neftçi – SKA-Xabarovsk 3:1 28.06.2019 Avstriya YO Ufa - Qarabağ 1:2 25.07.2019 Tula, Rusiya UEFA AL Arsenal Tula - Neftçi 0:1 01.08.2019 Bakı, Azərbaycan UEFA AL Neftçi - Arsenal Tula 3:0 18.12.2019 Bakı, Azərbaycan YO Zirə (U-17) - Kazan (U-17) 1:1 18.01.2020 Antalya, Türkiyə YO Qəbələ – Çayka 3:0 21.01.2020 Antalya, Türkiyə YO Sabah – Spartak Moskva-2 2:2 22.01.2020 Antalya, Türkiyə YO Keşlə – Arsenal Tula 1:2 29.06.2021 Fillax, Avstriya YO Neftçi – Spartak Moskva 2:1 11.07.2021 Kirxdorf, Avstriya YO Qarabağ – Arsenal Tula 0:1 22.07.2021 Soçi, Rusiya UEFA KL Soçi - Keşlə 3:0 29.07.2021 Bakı, Azərbaycan UEFA KL Keşlə - Soçi 2:4 17.01.2023 Antalya, Türkiyə YO Sumqayıt – Krılya Sovetov 0:1 01.07.2023 Sankt-Peterburq, Rusiya BT Zenit - Neftçi 3:1 15.07.2023 Türkiyə YO Qəbələ - Orenburq 1:1 18.07.2023 Moskva, Rusiya YO Spartak Moskva - Neftçi 2:0 18.11.2023 Bakı, Azərbaycan YO Neftçi - Zenit 2:1 17.09.2021 Krımsk, Rusiya AÇSO Rusiya - Azərbaycan 2:0 25.11.2021 Bakı, Azərbaycan BT Azərbaycan - Rusiya 0:4 20.10.2012 Krımsk, Rusiya AÇSO Rusiya - Azərbaycan 5:0 11.03.2013 Soçi, Rusiya BT Rusiya - Azərbaycan 0:1 22.03.2014 Soçi, Rusiya BT Rusiya - Azərbaycan 3:0 20.03.2017 Soçi, Rusiya BT Rusiya - Azərbaycan 1:0 01.03.2019 Soçi, Rusiya BT Rusiya - Azərbaycan 7:0 16.05.2014 Bakı, Azərbaycan BT Azərbaycan - Rusiya 1:4 12.02.2014 Antalya, Türkiyə YO Azərbaycan - Rusiya 2:0 25.04.2018 Bakı, Azərbaycan YO Azərbaycan - Rusiya (U-16) 0:2 28.04.2018 Bakı, Azərbaycan YO Azərbaycan – Rusiya (U-16) 0:1 27.03.2012 Bakı, Azərbaycan DÇSO (p/o), Azərbaycan – Rusiya 2:3 09.04.2012 Tümen, Rusiya DÇSO (p/o), Rusiya - Azərbaycan 2:2 09.02.2016 Belqrad, Azərbaycan AÇ Rusiya – Azərbaycan 6:2 02.11.2017 Slovakiya YO Azərbaycan (U-17) – Rusiya (U-17) 0:20 04.12.2017 İsfahan, İran BT Azərbaycan – Rusiya 3:4 22.09.2019 Həştərxan, Rusiya BT, Rusiya - Azərbaycan 2:1 30.01.2020 Osiek, Xorvatiya DÇER, Azərbaycan – Rusiya 4:3 19.11.2014 Pardubiçe, Çexiya UK Dinamo Moskva - Araz Naxçıvan 5:4 24.11.2016 Zaqreb, Xorvatiya UK Qazprom-Yuqra - Araz Naxçıvan 4:0 12.05.2015 Moskva, Rusiya BT, Rusiya – Azərbaycan 9:5 13.05.2015 Moskva, Rusiya BT, Rusiya-2 – Azərbaycan 7:1 20.07.2018 Moskva, Rusiya BT, Rusiya – Azərbaycan 8:3 05.07.2019 Nazare, Portuqaliya BT, Rusiya – Azərbaycan 3:3 pen.
Azərbaycan-Rusiya sərhədi
Azərbaycan-Rusiya sərhədi — Azərbaycan və Rusiya arasında dövlətlərarası sərhəd. Sərhəddin uzunluğu 327,6 km (55,2 km çay, 272,4 km quru) quru sərhəddi, 22,4 km isə dəniz sərhəddidir. Sərhəddə Rusiya Federasiyasının ən ucqar cənub nöqtəsi yerləşir. 1991-ci ildə Rusiya ilə Azərbaycan haqqında bu sərhəd dəqiqləşib. Rusiya ilə Azərbaycan arasında avtomobil, dəmir və piyada keçidləri müxtəlif hissələrdə yerləşir. Onlardan biri dağlıq və dağətəyi zonadakı (Samurçay üzərindən), digəri isə aşağıdan (Samurçayın deltasının üzərindən) keçir. Keçmiş sərhəddə isə iki Rusiya eksklavası Xraxoba və Uryanobadır. Azərbaycan sərhəddi daxilində etnik qruplardan ləzgilər yaşayır. Sərhəd haqqında Azərbaycan və Rusiya ilə 2010-cu ildə müqavilə bağlanıb. Sərhəd çayı olan Samurçaydan suvarmada istifadə olunur.
Azerbaycan
Azərbaycan və ya rəsmi adı ilə Azərbaycan Respublikası — Şərqi Avropa və Qərbi Asiyanın sərhəddində yerləşən transkontinental ölkə. Azərbaycan Xəzər dənizi hövzəsinin qərbində, Cənubi Qafqazda yerləşir. Şimaldan Rusiya (Dağıstan), şimal-qərbdən Gürcüstan, qərbdən Ermənistan, cənub-qərbdən Türkiyə və cənubdan İran ilə həmsərhəddir. Azərbaycanın eksklavı olan Naxçıvan Muxtar Respublikası Ermənistanla şimal-şərqdə, İranla qərbdə və Türkiyə ilə şimal-qərbdən həmsərhəddir. Azərbaycan ərazisinin bir hissəsi (Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ona bitişik 7 inzibati rayon) 1988–1994-cü illərdə Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş və burda heç bir ölkə tərəfindən tanınmayan qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikası yaradılmışdır. Uzunsürən sülh danışıqları nəticəsiz qalmış və 2020-ci il 27 sentyabrda Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələri tərəfindən əks-hücum əməliyyatı ilə torpaqların bir hissəsi azad edilmiş və 10 noyabr Bakı vaxtı ilə 01:00-da imzalanan üçtərəfli bəyanat ilə başa çatmışdır. 19 sentyabr 2023-cü ildə Qarabağ tam olaraq Azərbaycanın nəzarətinə keçmişdir. Dövlət sərhədləri cənubdan İranla 765 km, Türkiyə ilə 15, şimaldan Rusiya ilə 391 km, şimal-qərbdən Gürcüstan ilə 471 km, qərbdən Ermənistan ilə 1007 km həmsərhəddir. Onun 825 km-i su sərhəddidir. Sahil xəttinin uzunluğu 713 km-dir.
Azərbaycani
Azərbaycani — Azərbaycanda işlədilən təxəllüs.