C

Azərbaycan əlifbasının üçüncü hərfi. bax ce.
BÜZÜŞÜKLÜK
CABƏCA

Digər lüğətlərdə