GİRDİMAN

eyni adlı Azərbaycan dövlətinin adındandır.
GİRAMİ
GİRMAN