AYƏ

Çağırış, müraciət nidası. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Əyə şəklində də işlənir.

Ayə, nə var, haraya qaçırsınız? (“Həmzənin Qıratı aparmağı”)

AYDINA
AYĞIR

Значение слова в других словарях