Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • başqaları

  el alem

  Tam oxu »
 • başlamaq

  başlamak

  Tam oxu »
 • başlangıc

  giriş

  Tam oxu »
 • başlanğıc

  başlangıç

  Tam oxu »
 • başlıca

  başlıca

  Tam oxu »
 • başlıq

  başlık

  Tam oxu »
 • batmaq

  batmak

  Tam oxu »
 • bayaq

  demin

  Tam oxu »
 • bayat

  bayat, kart

  Tam oxu »
 • bayatı

  mani

  Tam oxu »
 • bayılmaq

  bayılmak

  Tam oxu »
 • bayır

  dışarı

  Tam oxu »
 • bayraq

  bayrak, sancak

  Tam oxu »
 • bayram

  bayram

  Tam oxu »
 • bazar

  çarşı, Pazar, piyasa

  Tam oxu »
 • bazar ertəsi

  Pazartesi

  Tam oxu »
 • bazarlıq

  pazarlık

  Tam oxu »
 • beçə

  piliç

  Tam oxu »
 • beh

  depozit

  Tam oxu »
 • behişt

  cennet

  Tam oxu »
 • bel

  bel

  Tam oxu »
 • belə

  bile, böyle, dahi, şöyle

  Tam oxu »
 • beşik

  beşik

  Tam oxu »
 • beyaz

  beyaz

  Tam oxu »
 • beyin

  beyin

  Tam oxu »
 • beyinsiz

  geri zekalı

  Tam oxu »
 • beynəlxalq

  enternasyonal

  Tam oxu »
 • beynəlmiləl

  beynelmilel

  Tam oxu »
 • bezmək

  bezmek

  Tam oxu »
 • bədahətən

  irticalen

  Tam oxu »
 • bədbəxt tale

  kara yazı

  Tam oxu »
 • bədbin

  karamsar, kötümser

  Tam oxu »
 • bədən

  beden, gövde

  Tam oxu »
 • bədxərc

  savurgan

  Tam oxu »
 • bədrəftar

  geçimsiz

  Tam oxu »
 • bəh bəh

  bravo

  Tam oxu »
 • bəhanə

  vesile

  Tam oxu »
 • bəhbəhləmək

  pohpohlamak

  Tam oxu »
 • bəhs etmək

  bahsetmek

  Tam oxu »
 • bəla

  bela, çile

  Tam oxu »
 • bələdçi

  iletken

  Tam oxu »
 • bəli

  evet, olur

  Tam oxu »
 • bəlkə

  belki

  Tam oxu »
 • bəlli

  belli

  Tam oxu »
 • bənd

  baraj

  Tam oxu »
 • bəndə

  kul

  Tam oxu »
 • bəndləmək

  kenetlemek

  Tam oxu »
 • bənövşə

  menekşe

  Tam oxu »
 • bənövşə rəngi

  mor

  Tam oxu »
 • bənzəmək

  benzemek

  Tam oxu »