Azərbaycanca-türkcə lüğət

 • ixtiyar

  ihtiyar

  Tam oxu »
 • ixtiyari

  ihtiyari

  Tam oxu »
 • ixtiyarlamaq

  ihtiyarlamak

  Tam oxu »
 • iki

  iki

  Tam oxu »
 • iki-iki

  ikişer

  Tam oxu »
 • ikindi

  ikindi

  Tam oxu »
 • ikişər

  ikişer

  Tam oxu »
 • ikiüzlü

  iki yüzlü, riyakar

  Tam oxu »
 • ikrah

  ikrah

  Tam oxu »
 • ikram

  ikram

  Tam oxu »
 • iqamət

  ikamet

  Tam oxu »
 • iqamətgah

  ikametgah

  Tam oxu »
 • iqlim

  iklim

  Tam oxu »
 • iqtibas

  alıntı, iktibas

  Tam oxu »
 • iqtidar

  iktidar

  Tam oxu »
 • iqtisad

  iktisat

  Tam oxu »
 • iqtisadi

  iktisadi

  Tam oxu »
 • il

  sene, yıl

  Tam oxu »
 • ilahi

  ilahi

  Tam oxu »
 • ilan

  yılan

  Tam oxu »
 • ildırım

  yıldırım

  Tam oxu »
 • ilə

  ile

  Tam oxu »
 • ilgək

  ilik

  Tam oxu »
 • ilğım

  serap

  Tam oxu »
 • ilhaq

  ilhak

  Tam oxu »
 • ilham

  ilham

  Tam oxu »
 • ilham almaq

  esinlenmek

  Tam oxu »
 • ilıq

  ılık

  Tam oxu »
 • ilıqlaşdırmaq

  ılıştırmak

  Tam oxu »
 • ilik

  ilik

  Tam oxu »
 • ilişik

  ilişik

  Tam oxu »
 • ilişmək

  ilişmek

  Tam oxu »
 • ilk

  ilk

  Tam oxu »
 • ilk yardım

  ilk yardım

  Tam oxu »
 • ilkin

  ilkin

  Tam oxu »
 • illət

  illet

  Tam oxu »
 • ilmək

  ilmek, ilmik

  Tam oxu »
 • iltifat

  iltifat

  Tam oxu »
 • imam

  imam

  Tam oxu »
 • iman

  iman

  Tam oxu »
 • imdad

  imdat

  Tam oxu »
 • iməcilik

  imece

  Tam oxu »
 • iməkləmək

  emeklemek

  Tam oxu »
 • imkan

  imkan, olanak

  Tam oxu »
 • imkanlılıq

  kapasite

  Tam oxu »
 • imla

  imla

  Tam oxu »
 • imtahan

  imtihan, sınav

  Tam oxu »
 • imtina

  feragat

  Tam oxu »
 • imtiyaz

  imtiyaz

  Tam oxu »
 • imtiyazlı

  muaf

  Tam oxu »