CƏMİYYƏT

i. society; league; order; corporation; company; ibtidai ~ primitive society; sinifsiz ~ classless society; kommunizm ~i communist society; kapitalist ~i capitalist society; Qırmızı Xaç və Qırmızı Aypara ~i Red Cross and Crescent Society

CƏMİSİ
CƏMİYYƏTƏZİDD

Значение слова в других словарях