CİBKƏSƏN

i. a pickpocket

CİBXƏRCLİYİ
CİCİ

Digər lüğətlərdə