COŞMAQ

Cuşə gəlmək sözü ilə qohumdur. Fars dilində cuşidən feili var və cuş sözü onun qrammatik əsasıdır.Söz bizdən keçib.Məsələn:köç sözü əsasında farslar kuçidən məsdərini, lisan sözündən lisidən feilini düzəltsələr də, köç Azərbaycan, lisan isə ərəb sözü olaraq qalır.Cuşidən də bu qəbildəndir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

COMA
CÖVDƏT

Digər lüğətlərdə