DÜN

i. arx. bax dünən

DÜMSÜKLƏTMƏK
DÜNƏN

Digər lüğətlərdə