DÜNYƏVİ

s. worldly, worldwide; ~ şöhrət worldwide fame; ~ kədər ədəb.Weltschmerz; ~ təhisil sercularized education

DÜNYASINDA
DÜNYƏVİLƏŞDİRİLMƏK

Digər lüğətlərdə