DİDƏ

i. arx. bax göz

DİDDİRTMƏK
DİDƏLƏMƏK

Digər lüğətlərdə