DİDAKTİ́K

sif. [ yun. ] Təlimverici, öyüdverici, nəsihətverici, tərbiyə məqsədi daşıyan. Didaktik roman. Didaktik hekayə.
DİBSİZ
DİDÁKTİKA

Digər lüğətlərdə