EH

межд. эх!:
1. выражает чувство сожаления, досады, озабоченность, упрёк, восхищение. Eh, qocaldım эх, постарел я; öh, gecikdim эх, опоздал я; öh, necə də dadlıdır эх, как вкусно
2. выражает равнодушие, безучастие. Eh, nəyə gərəkdir эх, для чего (это) нужно; eh, bunun mənə dəxli yoxdur эх, меня это не касается
EFİROMANİYA
EHKAM

Digər lüğətlərdə