EPİLEPTİK

s. epileptic; ~ tutma epileptic attack / fit

EPİLEPSİYA
EPİLOQ

Digər lüğətlərdə