EPİLÉPTİK

[ yun. ] Epileptik xəstəliyi olan adam. Epileptiklərin xasiyyəti get-gedə dəyişir.
– O, “uşaqları gözləyin, uşaqları gözləyin”, – deyə-deyə epileptik adamlar kimi yerə dəydi. M.İbrahimov.

EPİLÉPSİYA
EPİLÓQ

Digər lüğətlərdə