EVLİ

EVLİ I is. Mənzili olan. O, dağdan düşüb həmin bu kəndin yerində olan dörd evli binəyə gəlir, uşağı qadınına göstərir (M.S.Ordubadi).

EVLİ II is. Evlənmiş, subay olmayan. Evli ikən subay (Ü.Hacıbəyov).

EŞQ
Ə

Digər lüğətlərdə