EVLİ

женатый, семейный
EVLƏNMƏK
EVLİ-EŞİKLİ

Digər lüğətlərdə