FƏAL

I. i. the most active member; partiya ~ları the most active members of the Party organization; ~lar yığıncağı meeting of the most active members

II. s. active; energetic; (səy göstərən) industrious; (canlı) lively; təşkilatın ~ üzvləri active members of the organization; ~ tələbə an industrious student; O, çox fəaldır He’s very energetic

III. z. actively; energetically; ~ iştirak etmək to take* an active part (in)

FEYZYAB
FƏALİYYƏT

Digər lüğətlərdə