GÜLLƏ

Farscadır, əsli qoluledir, “kürəcik” deməkdir. Bizdə ox sözü işlədilib, Tuvalılar indi də ox işlədirlər. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

GÜLQÖNÇƏ
GÜLLƏBARAN

Digər lüğətlərdə