GÜN

1. день; 2. солнце;
GÜMÜŞÜ
GÜN-GÜNDƏN

Digər lüğətlərdə