GİLLƏDƏ-GİLLƏDƏ

z. rolling

GİLİZ
GİLLƏDİLMƏK

Digər lüğətlərdə