HAÇAN

Hansıçağ kəlmərinin birləşməsindən əmələ gəlib. Haçağ olub, sonra haçan formasına düşüb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HAÇAQAYA
HAFİZ

Digər lüğətlərdə