HACILEYLƏK

Anadolu türkləri buna “Hacı-baba” deyirlər, farslarda hacıleylək kimi işlədilir. Bizdə bəzən, sadəcə, “ley” deyirlər. İri köçəri quşdur. Məkkə tərəfə uçduğu üçün Hacı deyilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HACAT
HACIOTU

Digər lüğətlərdə