HALƏ

Yunan mənşəlidir, “halqa” (aura) deməkdir. Bizə ərəb dilindən keçib. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

HAL-HAZIR
HALİT

Digər lüğətlərdə