HAQQINDA

послел. о (об, обо), про, по поводу, по отношению к; насчёт, относительно, касательно. Bu məsələ haqqında по этому вопросу, neft haqqında məruzə доклад о нефти, ədəbiyyat haqqında söhbətlər беседы о литературе, Üzeyir Hacıbəyov haqqında xatirələr воспоминания об Узеире Гаджибекове
HAQQ-SAY
HAQLAMA

Digər lüğətlərdə