HİM

HİM I is. İşarə. Arılar ətrafda him gözləyir, him; Oxusam hamısı mənə qoşular (Ağa Laçınlı).

HİM II is. Bəhanə. Şahnaz elə bir him axtarır (İ.Şıxlı).

HİM III is. Bünövrə, özül, əsas. Ovsunçuyam, ovsun sallam hi mara; Bənna olsan, tərki axtar, him ara (Aşıq Ələsgər).

HƏSİR
HİN

Digər lüğətlərdə