HİN

HİN I is. Quş saxlanılan yer, dam. Kəkliklə dolsa da daşaltı hinlər; O yetim yuvalar inciyib, küsüb (Ağa Laçınlı).

HİN II is. [ ər. ] Vaxt, zaman. Bu hində qapı döyüldü.

HİM
HOQQA

Digər lüğətlərdə