İÇ

İÇ I is. Hər hansı bir şeyin daxili. Şam kimi sakit durur; Şam tək içində yanır (B.Vahabzadə).

İÇ II is. Ləpə. Səfai stolun üstündə büllur qablardakı qovrulmuş badam içini, püstəni və sarı kişmişi ovucladı (M.İbrahimov).

İÇ III f. Suyu, başqa mayeləri içmək. Gəl, qaçma, yaxın gəl mənə, qardaş; Al iç, hələ canımda meyin var (S.Rüstəm).

XURUŞ
İXTİYAR

Digər lüğətlərdə