İXTİYAR

İXTİYAR I is. [ ər. ] Haqq, hüquq. Kimin ixtiyarı, kimin pulu var; Tökülüb hər yandan gəldi “qonaqlar” (O.Sarıvəlli).

İXTİYAR II sif. [ ər. ] Qoca, yaşa dolmuş. O neyləsin ömrünün bu ixtiyar yaşında? (S.Vurğun).

İÇ
İKİBAŞLI

Digər lüğətlərdə