İANƏT

ə. 1) kömək etmə, yardım göstərmə; 2) kömək, yardım (ümumi iş, yaxud ehtiyacı olan adam və ya camaat üçün toplanan pul).

İANƏ
İANƏTƏN

Значение слова в других словарях