İCARƏ

ə. haqq müqabilində bir şeydən müvəqqəti istifadə etmə və ya bir şeyi müvəqqəti istifadəyə vermə; kirayəyə vermə // kirayəyə götürmə.

İCALƏT
İCARƏBƏHA

Значение слова в других словарях