identik

sif. identique

ideallıq
identiklik

Digər lüğətlərdə