İDENTİ́K

sif. [ lat. ] Eyni, birmənalı.
İDEALLAŞDIRMAQ
İDEOQRAFİ́K

Digər lüğətlərdə