İFÇİN

нареч. нугъ. тамам, тамамдиз, вири.
İFADƏSİZ
İFFƏT

Digər lüğətlərdə