İSFƏNDİYAR

Allahın bağışladığı, Tanrının hədiyyə etdiyi.
İSFAR
İSGƏNDƏR

Значение слова в других словарях