iti-iti

нареч. фад-фад, йигиндаказ, зарб(даказ).
İTİ
İTİAXAN

Digər lüğətlərdə