köçlü-külfətli

köçlü-külfətli
köçərilik
köçlük

Digər lüğətlərdə