Köpüklə yanğınsöndürmə

yanğının (xüsusilə yanan maye neft məhsularının) köpüklə söndürülməsi. Köpük yanan mayenin səthini örtərək istiliyin alovdan mayeyə ötürülməsinə, habelə maye buxarının çıxmasına mane olan təbəqə əmələ gətirir.
Koroziya
Krekinq