Koroziya

(metalda) xarici mühitin kimyəvi və ya elektrokimyəvi təsiri nəticəsində metalın dağılması. K.-dan hər il bəşəriyətin istehsal etdiyi metalın 1–1,5 %-i itirilir.
Kontinental şelf
Köpüklə yanğınsöndürmə
болт дабо́вый метаце́нтр осе́сть присоба́чивать промока́емый проси́тельность автома́тный кровоха́ркать покра́сть тяготе́ние холо́дненький чихта cardamom fish out otto rubberneck satyr play scripting self-indulgent self-surrender single-rail мольберт разглагольствование содержатель