Koroziya

(metalda) xarici mühitin kimyəvi və ya elektrokimyəvi təsiri nəticəsində metalın dağılması. K.-dan hər il bəşəriyətin istehsal etdiyi metalın 1–1,5 %-i itirilir.
Kontinental şelf
Köpüklə yanğınsöndürmə