Krekinq

mühərik yanacağı və kimya sənayesi üçün xamal almaq məqsədi ilə neft və onun fraksiyalarının destruktiv emalı. K. mühərik yanacağı (xüsusən benzin) almağın əsas üsularından biridir. Proses 2 yola aparıla bilər: yüksək temperaturda və katalizatorun iştirakı ilə. Birinciyə termik K., ikinciyə katalitik K. deyilir.
Köpüklə yanğınsöndürmə
Krekinq benzini

Digər lüğətlərdə