KÜLÇƏ

KÜLÇƏ I is. Filiz qırıntısı. Aslan qranit külçəsi kimi ağır və güclü idi (M.İbrahimov).

KÜLÇƏ II is. Çörək, bayram çörəyi. Sağlığında badam yeməyib, külçəsinə badam vurublar (Ata. sözü).

KRAN
KÜLFƏT

Digər lüğətlərdə