KABARQA

Mənbələrdə tağurğa, tonurğu variantları da mövcuddur. Cütdırnaqlı məməli heyvandır, otla qidalanır. Erkəklərin qarnında müşk istehsal edən vəzi var, rəngi tünd qəhvəyi olur. V.Dal öz “Lüğət”ində bu heyvanı “тощайа, за­му­ченайа скотина” kimi şərh edir. Hiss olunur ki, sözün kökü (kabar, tabur, tonur) feilidir, şəkilçilər isə isim düzəldib. Mənası dişləri (çölə) çıxan deməkdir (köpək diş­ləri ağzı bağlı olduqda belə çölə çıxır). Daraq, dırmıq kimi sözlərlə qohumdur. Bu sözlər diş, çıxıntı anlamları ilə bağlıdır. Bir ehtimala görə yaba (iki dişli) sözü ilə bağlıdır. V. Dalın dediklərinə əsaslansaq, sözü qabırğa (arıq) kimi də yoza bilərik. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KABAB
KABOTAJ

Digər lüğətlərdə