KABOTAJ

fr. caboter – sahilboyu üzmək

KABARQA
KABUS

Digər lüğətlərdə