KANQA

Oğuz igidlərindən birinin layihəsi üzrə araba düzəldiblər. Bu igid Barmaqlıq Çosun Billik idi. Arabanı düzəldən ustalar iş prosesində kanqa-kanqa deyə səs salır, mahnı oxuyurmuşlar. Bu səbəbə görə də araba kanqa adlanıb. İgidin tayfası isə kanqlı adını daşımağa başlayıb. Tovuzda Yanıqlı kəndi var və Bar­maqlıq Çosun Billikin tayfasının adı ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KANKAN
KANNİBAL