KANKAN

Farsca kəndən (qazmaq) feili ilə qohumdur, -kən (kan) həmin feilin qram­matik əsasıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

KANAL
KANQA

Digər lüğətlərdə