KAYNOZOY

yun. kainos – yeni + yun. zoo – həyat, canlı

KAVALER
KAZAK1

Digər lüğətlərdə