Kompresor quyusu

sıxılmış qaz (hava) enerjisi hesabına nefti (onunla birlikdə qaz və lay suyu) yer səthinə çıxarılan quyu. Belə quyularda qazlift (erlift) quraşdırılır.
Kompensatorlar
Kompresor yağı