Kontinental şelf

beynəlxalq qanunlara əsasən hər hansı bir dövlətin sahil sularından kənarda suüstü və sualtı yerləşən dəniz sahələrinin yerləşdiyi ərazi. Kontinental şelf sərhədləri BMT- nin 1982-ci ildə qəbul olunmuş Dəniz konvensiyasına əsaslanan normalar ilə müəyən olunur.
Konsorsium
Koroziya